»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Ανθρωπολογική μελέτη

Η έρευνα στο σημερινό χωριό του Βασιλικού εμπλέκει χαρτογράφηση και εξέταση του σχεδίου του χωριού, των παλαιών του εκκλησιών, οικιών και προ-βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Παράλληλα, θα διερευνηθεί η ανάπτυξη του χωριού από την Οθωμανική περίοδο μέχρι τα νεώτερα χρόνια σε συνδυασμό με την ανθρωπολογική μελέτη της κοινωνικής οργάνωσης της κοινότητας κατά την ίδια περίοδο. Μείζον ζητούμενο της ανθρωπολογικής έρευνας είναι το πώς αλληλοπλέκονται οι σημασιοδοτήσεις της αρχαιότητας με τις κατασκευές ταυτοτήτων και την τουριστική προβολή της περιοχής.


`Αποψη της Σικυώνος από τον Rottmann (1834).


Ο ναός της Θεοτόκου στα 1902-1903.