»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2005

Γεωφυσική έρευνα


Χάρτης γεωφυσικών διασκοπήσεων εντός της αρχαίας Αγοράς.

Το Εργαστήριο Γεωφυσικής - Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών συνέχισε τις γεωφυσικές διασκοπήσεις στον χώρο της αρχαίας αγοράς κατά το δεύτερο μισό του Ιουνίου.

Ο χώρος που ερευνήθηκε βρίσκεται ανατολικά του ναού και βόρεια της νότιας στοάς, κι έχει εμβαδόν 9320 μ2. Ο χώρος της βασιλικής, που εντοπίσθηκε το 2004, ερευνήθηκε με τη μέθοδο του γεωραντάρ και της ηλεκτρικής τομογραφίας. Με την πρώτη μέθοδο μετρήθηκε και απεικονίσθηκε η κατακόρυφη στρωματογραφία του υπεδάφους.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν, τα λείψανα της τρίκλιτης βασιλικής περιορίζονται σε βάθος μικρότερο του 1.5-1.6 μ από την επιφάνεια του εδάφους. Επίσης προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι έχουμε περισσότερες από μία οικοδομικές φάσεις. Τα παραπάνω αποτελέσματα επαληθεύτηκαν με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας και την καταγραφή της κατακόρυφης της πλευρικής μεταβολής της ηλεκτρικής αντίστασης του υπεδάφους. Οι παραπάνω μέθοδοι οδήγησαν στην κατασκευή ενός τρισδιάστατου μοντέλου της βασιλικής.


Αποτελέσματα της έρευνας με τη μέθοδο του γεωραντάρ στη περιοχή της βασιλικής.

Ο υπόλοιπος χώρος ερευνήθηκε με ηλεκτρικές και μαγνητικές διασκοπήσεις. Στη συνδυασμένη διαγραμματική παρουσίαση των γεωφυσικών ανωμαλιών διακρίνεται ένας μεγάλος αριθμός υποψήφιων αρχιτεκτονικών δομών. Προφανής είναι η έλλειψη κανονικότητας στη διάταξή τους, ιδίως εάν τα συγκρίνουμε με τις δομές που αποκαλύφθηκαν το 2004. Δεδομένου ότι η χωροτακτική οργάνωση ολόκληρου του αστικού χώρου της αρχαίας Σικυώνος ακολουθούσε κάνναβο με προσανατολισμό Α-Δ και Β-Ν, τα αποκαλυφθέντα ίχνη πιθανόν να ανήκουν σε βάσεις αναθημάτων, υπαίθριων βωμών, ηρώων και συναφών κτισμάτων που ο Παυσανίας περιγράφει εντός της αγοράς, ή σε μεταγενέστερα κτίσματα που ενδεχομένως να κατέκλυσαν τον χώρο της αρχαίας αγοράς μετά τον 5ο αι. μ.Χ. Οι δύο πιθανότητες δεν αποκλείουν η μία την άλλη, και μόνο μια μελλοντική ανασκαφή θα μπορούσε να διαφωτίσει την υπόθεση.