»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2007

Αρχαιολογική έρευνα - Ανώτερο πλάτωμα

Στο ανώτερο πλάτωμα (Upper plateau) ερευνήσαμε το νοτιο-ανατολικό του τμήμα (UP 39-55), καθώς και ένα αγροτεμάχιο στη βόρεια γωνία του, δυτικά του σταδίου (UP 56). Η πυκνότητα κεραμεικής ήταν χαμηλή, της τάξης των 100-150 οστράκων ανά τετράγωνο και ενίοτε ακόμα χαμηλότερη. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κεραμεικής, της τάξης των 200-300 και σπανιότερα έως και 400 οστράκων ανά τετράγωνο, παρατηρήθηκαν σε συγκεκριμένα μόνο τετράγωνα και πιθανότατα αντιπροσωπεύουν τους πυρήνες σποραδικών εγκαταστάσεων, μάλλον πρόχειρης κατασκευής, στην περιοχή. Σε τούτο συνηγορεί και η σπανιότητα αρχιτεκτονικών λειψάνων, καθώς και οι πολύ μικρές ποσότητες κεραμίδων.

Στο αγροτεμάχιο δυτικά του σταδίου (UP56) οι πυκνότητες ήταν μεγαλύτερες, δηλαδή άνω των 300 οστράκων ανά τετράγωνο, ενώ σε ορισμένα τετράγωνα άνω των 500 οστράκων ανά τετράγωνο. Επίσης, εδώ εντοπίσαμε και χαρτογραφήσαμε τμήμα του αρχαίου τείχους κατά μήκος της βόρειας άκρης του πλατώματος, καθώς και λίγους διάσπαρτους λίθους προφανώς από το τείχος.


Αριθμός οστράκων και κεραμιδιών που μετρήθηκαν την περίοδο 2004-2007 στο ανώτερο πλάτωμα.


Τμήμα του τείχους της αρχαίας πόλης στο τετράγωνο UP 56.24.