»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2006

Αρχαιολογική έρευνα - Ανώτερο πλάτωμα

Στο ανώτερο πλάτωμα αποφασίσαμε να ερευνήσουμε την περιοχή ακριβώς πάνω από την αρχαία αγορά (UP23.1 έως 38.11), δηλαδή δυτικά του θεάτρου, για να ελέγξουμε εάν η χαμηλή πυκνότητα κεραμεικής που καταγράψαμε στο δυτικό άκρο του πλατώματος εξακολουθεί μέχρι το ανατολικό του άκρο. Η απάντηση είναι αρνητική, καθότι εδώ είχαμε μέσες πυκνότητες της τάξης των 300-400 οστράκων ανά τετράγωνο (έναντι 100 οστράκων προς το δυτικό άκρο).

Ορισμένα τετράγωνα παρουσιάζουν εξάρσεις πυκνότητας κεραμεικής που συχνά ξεπερνά τα 600 όστρακα ανά τετράγωνο. H περιοχή υψηλής πυκνότητας ορίζεται από τα αγροτεμάχια UP30 έως UP34, και προφανώς αντιστοιχεί σε μια οικιστική ζώνη με επίκεντρα δύο τετράγωνα όπου καταγράψαμε πυκνότητες της τάξης των 1000 οστράκων. Ένα φαινόμενο που παρατηρήσαμε και σε άλλες περιοχές του πλατώματος είναι ότι σε μερικά, συγκριτικά λίγα, τετράγωνα ο αριθμός των κεραμιδιών είναι πολύ μεγαλύτερος απ' αυτόν της κεραμεικής. Στα τετράγωνα αυτά υπήρχε μάλλον μια προσωρινή παρά μόνιμη εγκατάσταση, ίσως αποθήκη ή ένα προσωρινό ή εποχιακό κατάλυμα.


Αριθμός οστράκων και κεραμιδιών που μετρήθηκαν κατά το 2006 στο ανώτερο πλάτωμα.


Αριθμός αρχιτεκτονικών λειψάνων που καταγράφηκαν κατά το 2006 στο ανώτερο πλάτωμα.


Σε αρκετά τετράγωνα καταγράψαμε οικοδομικά μέλη, συνήθως λιθοπλίνθους ενώ τα κατά θέση οικοδομικά κατάλοιπα είναι ενταγμένα στον αρχαίο κάνναβο, ο οποίος είχε προσανατολισμό Β-Ν, Α-Δ. Τα κατάλοιπα αυτά είναι τμήματα τοίχων, ένα στόμιο φρέατος και τμήμα υδραγωγείου.

Ίσως η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη αυτής της χρονιάς είναι τα υπολείμματα ενός ναού με πρόναο, πιθανώς εν παραστάσι ακριβώς πάνω από το κοίλο του θεάτρου. Διακρίνονται μόνο τμήματα των δύο πλευρών του ναού και του τοίχου που χώριζε τον πρόναο από τον ναό. Μάλλον σε αυτό το ναό πρέπει να αποδόσουμε τμήματα Δωρικού γείσου και τριγλύφου και μετόπης που βρέθηκαν σε όμορα τετράγωνα. Εάν όντως σχετίζονται, τότε ο ναός πρέπει να ήταν δωρικού ρυθμού, και ίσως ανήκε είτε στην Τύχη είτε στους Διόσκουρους που αναφέρει ο Παυσανίας «υπέρ του θεάτρου».

Τέλος, εντοπίσαμε και εξετάσαμε ίχνη αρχαίας λατόμευσης κοντά στο φρύδι του πλατώματος. Πρόκειται για εκτεταμένο λατομείο κροκαλοπαγούς λίθου που ασφαλώς προμήθευσε την πρώτη ύλη για την κατασκευή των τειχών της πόλης και των μνημείων της αρχαίας αγοράς, και μελετάται λεπτομερώς από το γεωλόγο μας.


Τμήμα λαθρανασκαμμένου υδραγωγείου στο UP 38.8.


Τμήμα λατομείου κροκαλοπαγούς λίθου στο UP 31.8.


Κατάλοιπα ναού στο UP 37.1 προς ανατολάς.


Τρίγλυφο και μετόπη από το UP 38.4.