»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2008

Γεωφυσική έρευνα

Η γεωφυσική έρευνα κατά το 2008 διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του York και έγινε αποκλειστικά με τη χρήση μαγνητικών μεθόδων. Συνολικά καλύφθηκε με μαγνητόμετρο ροής έκταση 81.922 μ2.

Συνολικά, από το 2004 έως το 2008, έχει καλυφθεί με γεωφυσικές μεθόδους έκταση περίπου 400 στρεμμάτων.


Αποτελέσματα μαγνητικών διασκοπήσεων κατά το 2008.


Οι περιοχές που καλύφθηκαν με γεωφυσικές μεθόδους από το 2004 έως το 2008.


Κατά το 2008 έμφαση δόθηκε στο ανώτερο πλάτωμα, που είχε ερευνηθεί λιγότερο τα προηγούμενα έτη, σε μια προσπάθεια να εντοπισθούν πιθανά ίχνη εγκαταστάσεων -πηγών της αραιής κεραμεικής που βρίσκουμε διάσπαρτη στην περιοχή. Η εκτεταμένη γεωφυσική έρευνα στο κέντρο περίπου του πλατώματος, όπου καταγράψαμε μεγαλύτερη πυκνότητα τεχνέργων σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο, δεν αποκάλυψε σαφή ίχνη κτισμάτων, αν και δεν έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων. Οι εμφανείς γεωφυσικές ανωμαλίες οφείλονται μάλλον σε γεωλογικά φαινόμενα (κυρίως ρήγματα) και σε ανθρωπογενή χαρακτηριστικά (αύλακες αρώσεως). Αντίθετα, στην ανατολική πλευρά του ανώτερου πλατώματος τα αποτελέσματα ήταν αποκαλυπτικά. Για πρώτη φορά έχουμε σαφή ίχνη εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου που αναγνωρίσαμε στο κατώτερο πλάτωμα, και εδώ συγκεκριμένα ανιχνεύθηκαν τρεις κάθετες και δύο οριζόντιες οδοί, που εντάσσονται πλήρως στον αρχαίο πολεοδομικό ιστό (προσανατολισμένο στα 4 σημεία του ορίζοντα και αποτελούμενο από τετράγωνα πλευράς περίπου 69μ).

Επιπλέον, στο ανατολικότερο από τα αγροτεμάχια που ερευνήθηκαν η προέκταση της οδού προς ανατολάς καταλήγει σε πολύ επικλινές έδαφος σήμερα, μάλλον απαγορευτικό για μια αρχαία αμαξήλατη οδό. Αυτό υποδεικνύει ότι η πλαγιά του ανώτερου πλατώματος τουλάχιστον σε αυτήν την περιοχή ήταν πολύ ηπιότερη στην αρχαιότητα, και ότι η σημερινή της κλίση είναι προϊόν τεχνητής διαμόρφωσης του εδάφους για καλλιέργεια κατά τις τελευταίες δεκαετίες.


Τα αποτυπώματα οδών όπως ανιχνεύθηκαν με μαγνητική διασκόπηση στο ανώτερο πλάτωμα.


Τα αποτυπώματα οδών και αρχιτεκτονικών λεπτομερειών όπως ανιχνεύθηκαν με μαγνητική διασκόπηση στο νότιο πλάτωμα.


Στο κατώτερο πλάτωμα εστιάσαμε στις βερυκοκιές ακριβώς ανατολικά της αγοράς και σε διάσπαρτα αγροτεμάχια στη νοτιο-ανατολική πλευρά του πλατώματος, κοντά και εντός του οικισμού. Λόγω του είδους της καλλιέργειας η έρευνα σε αγροτεμάχια ανατολικά της αγοράς ήταν δύσκολη αλλά απαραίτητη προκειμένου να αντλήσουμε στοιχεία για τα όρια της αγοράς προς αυτήν την κατεύθυνση και τη σχέση της με τον υπόλοιπο αστικό χώρο.

Αναγνωρίστηκαν τουλάχιστον δύο κάθετες και μία οριζόντια οδός και διάφορα τοιχία, κάποια από τα οποία σχετίζονται με το λουτρικό συγκρότημα που εντοπίσαμε και χαρτογραφήσαμε στην επιφάνεια. Οδοί και αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες οικοδομικών τετραγώνων αναγνωρίστηκαν και στα αγροτεμάχια κοντά στη νότια άκρη του πλατώματος, ακόμα και σε αυτά εντός του οικισμού παρά τις παρεμβολές από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.