»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Θεματική έκθεση

Με βάση τα ευρήματα των ανασκαφών καταλήξαμε σε τέσσερις θεματικούς άξονες: α) τη βιοτεχνική δραστηριότητα όπως εκφράζεται με τα κεραμικά εργαστήρια στα ΝΑ της αγοράς, β) την εμπορική δραστηριότητα όπως διαφαίνεται από τα ευρήματα στους χώρους βόρεια των κεραμικών κλιβάνων, γ) την κατανάλωση φαγητού και ποτού με αφετηρία τα ευρήματα από το πηγάδι της δυτικής στοάς της αγοράς, και δ) την καθημερινή ζωή με παραδείγματα από αντικείμενα και εργαλεία καθημερινής χρήσης. Ο στόχος είναι κάθε θεματικός άξονας να περιλαμβάνει τέχνεργα που να συνθέτουν μια ενότητα και να παρουσιάζονται μέσα στο πλαίσιό τους. Για την αναπαράσταση του πλαισίου στον εκθεσιακό χώρο θα χρησιμοποιηθεί οπτικο-ακουστικό υλικό, από απλές φωτογραφίες των ανασκαμμένων περιοχών μέχρι πολυμεσικές εφαρμογές με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και κατάλληλη ηχητική υπόκρουση. Π.χ. στην ενότητα των κεραμικών εργαστηρίων θα εκτίθενται προϊόντα της Σικυώνιας κεραμικής παραγωγής, που θα συνοδεύονται από φωτορεαλιστικές αναπαραστάσεις των κλιβάνων με βάση τα σωζόμενα κατάλοιπα και από ήχους ενός τυπικού κεραμικού εργαστηρίου της προ-βιομηχανικής περιόδου. Η Χρύσα Βαρελά σε συνεργασία με τον Scott Gallimore ανέλαβε την επιλογή των 60 περίπου αντικειμένων που θα συμπεριληφθούν στη θεματική έκθεση με την αντίστοιχη περιγραφή του καθενός και τη φωτογραφική τους τεκμηρίωση. Επιπλέον, προβλέπεται και η κατάρτιση δύο εισαγωγικών θεματικών ενοτήτων κυρίως με οπτικό υλικό και τον κατάλληλο υπομνηματισμό. Η μια εισαγωγική ενότητα θα αφορά την αρχαία πόλη γενικά και τον ευρύτερο χώρο της αρχαίας αγοράς όπου και έγιναν οι ανασκαφές, και η δεύτερη τις ανασκαφικές μεθόδους και την όλη διαδικασία από την ανακάλυψη έως την έκθεση. Μέρος της δεύτερης ενότητας θα είναι και οι μέθοδοι συντήρησης και προστασίας των αρχαιοτήτων όπως εφαρμόζονται στην ανασκαφή της Σικυώνας. Όλα τα αντικείμενα που επιλέχθηκαν για την έκθεση έχουν συντηρηθεί από την Αμαλία Σιάτου και τους βοηθούς της.


Χαρακτηριστικά προϊόντα των τοπικών κεραμικών εργαστηρίων (πρώϊμη ρωμαϊκή περίοδος).


Τυπικά σκεύη παρασκευής και κατανάλωσης φαγητού (διάφορες περίοδοι).


Αμφορείς από κατάστημα στα βόρεια των κεραμικών εργαστηρίων (4ος αι. μ.Χ.).


Αντικείμενα καθημερινής χρήσης (μεταξύ άλλων λύχνοι, υφαντικά βάρη, άντρες, περόνες) διαφόρων περιόδων.