»
Επιφανειακή έρευνα Σικυώνος

Η έρευνα του 2006

Ανθρωπολογική έρευνα


Η Μεγάλη Βρύση.

Η δεύτερη φάση της ανθρωπολογικής έρευνας στο Βασιλικό του Δήμου Σικυωνίων έλαβε χώρα τον Ιούλιο του 2006. Η ερευνητική ομάδα περιλάμβανε την κοινωνική ανθρωπολόγο Ε. Δέλτσου και τέσσερις προπτυχιακές φοιτήτριες που συμμετείχαν στη συλλογή των δεδομένων στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης τους. Η έρευνα εμβάθυνε περαιτέρω στη σχέση ανάμεσα στο αρχαιολογικό παρελθόν της Σικυώνας και στις αντιλήψεις και πρακτικές των σύγχρονων κατοίκων του χωριού. Επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν στο αγροτικό παρόν της περιοχής μέσα στα πλαίσια των οικονομικών συνθηκών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέσα από τα παραπάνω διαμορφώθηκε η εικόνα της κατασκευής μιας τοπικότητας που περιλαμβάνει μεν το «ένδοξο αρχαίο παρελθόν» αλλά που σημασιοδοτείται από το μη-προνομιούχο πολιτιστικό, οικονομικό και πολιτικό παρόν. Η εθνογραφική ομάδα αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες αυτή τη φορά να δημιουργήσει στενότερες σχέσεις με τους κατοίκους, γεγονός που σχετίζεται με τις τοπικές προσλαμβάνουσες για το μη-προνομιούχο παρόν του χωριού.