»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2006

Αρχαιολογική έρευνα - εισαγωγή

Η εντατική επιφανειακή έρευνα διεξήχθη κατά το διάστημα 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου με τη συμμετοχή πέντε έμπειρων αρχαιολόγων και 22 φοιτητών.

Καλύψαμε συνολικά 517 τετράγωνα, συγκεκριμένα 130 στο ανώτερο πλάτωμα (Upper Plateau), 217 στο βόρειο πλάτωμα (Northern Plateau), και 170 στο νότιο πλάτωμα (Southern Plateau). Επιπλέον, ακολουθώντας την τακτική των προηγούμενων ετών, περπατήσαμε και φέτος τετράγωνα που είχαμε καλύψει στο παρελθόν αλλά τώρα παρουσίαζαν διαφορετική εικόνα με καλύτερη ορατότητα του εδάφους. Στόχος αυτών των επαναλήψεων είναι να υπολογίσουμε σε ποιο βαθμό η ορατότητα του εδάφους επηρεάζει την ανάκτηση τεχνέργων (κυρίως της κεραμεικής και των κεραμιδιών), ούτως ώστε να μπορέσουμε να «διορθώσουμε» τις αποκλίσεις αυτές στην τελική ανάλυση των πυκνοτήτων. Δεδομένου του όγκου του υλικού, η καθολική περισυλλογή των οστράκων κάθε πέμπτο τετράγωνο έγινε, κατά κανόνα, στη βάση του σταυρού, δηλαδή κατά μήκος δύο διαδρόμων που τέμνονταν κάθετα στο κέντρο του τετραγώνου. Για τον τρόπο δειγματοληψίας δείτε την εισαγωγή στην αρχαιολογική έρευνα.


Ψηφιοποιημένος χάρτης του πλατώματος με σημειωμένα τα τετράγωνα που ερευνήθηκαν κατά τις περιόδους 2004-2006.


Ψηφιοποιημένος χάρτης του πλατώματος με την πυκνότητα της κεραμεικής που βρέθηκε τις περιόδους 2004-2006.


Η εξέταση της κεραμεικής στην αποθήκη συνεχίστηκε με άξονες τον διαχωρισμό της ανά σύσταση πηλού και ανά σχήμα αγγείου. Μέχρι στιγμής έχουμε ξεχωρίσει μακροσκοπικά περισσότερους από 40 διαφορετικούς πηλούς και δεκάδες σχήματα κυρίως ελληνιστικών και ρωμαϊκών αγγείων.