»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2005

Αρχαιολογική έρευνα - εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια της φετινής περιόδου, που διήρκησε από τις 15 Ιουλίου έως τις 15 Αυγούστου, εξακολουθήσαμε την έρευνα και στις τρεις περιοχές του πλατώματος σύμφωνα με τη βασική διαίρεση σε αγροτεμάχια και τετράγωνα. Καθώς όμως επεκτεινόμασταν σε νέες περιοχές και αντιμετωπίζαμε νέες καταστάσεις, έπρεπε να προσαρμόσουμε τις μεθόδους πεδίου. Έτσι, σε κάθε πέμπτο τετράγωνο αρχίσαμε να συλλέγουμε όλα τα όστρακα, είτε από το σύνολο του τετραγώνου είτε κατά μήκος ενός σταυρού (cross-sampling), προκειμένου να τα πλύνουμε και να τα μελετήσουμε στην αποθήκη, αντί να τα διαχωρίζουμε στο πεδίο όπως κάναμε πέρσι. Αυτό μας επέτρεψε να προχωρήσουμε σε μια ανάλυση της σύστασης του πηλού όλης της κεραμεικής και την καταγραφή επιλεγμένων οστράκων από κάθε κατηγορία πηλού σύμφωνα με το έντυπο καταγραφής της κεραμεικής που περιγράφεται στη Δομή της Έρευνας. Επίσης, φέτος αντιμετωπίσαμε για πρώτη φορά περιοχή με μηδενική ορατότητα εδάφους εξαιτίας της δασώδους βλάστησης, και αποφασίσαμε να την περπατήσουμε ως ένα «ειδικό αγροτεμάχιο» (special tract), χωρίς να το διαιρέσουμε σε τετράγωνα, με σκοπό την καταγραφή και χαρτογράφηση τυχόν αρχιτεκτονικών ή άλλων εμφανών καταλοίπων. Τέλος, εισάγαμε τα «αγροτεμάχια των πλαγιών» (slope interface tracts), προκειμένου να ερευνήσουμε κατάλληλα τα επικλινή εδάφη μεταξύ του ανώτερου και κατώτερου πλατώματος.


Ψηφιοποιημένος χάρτης του πλατώματος με σημειωμένα τα τετράγωνα που ερευνήθηκαν κατά το 2004 και 2005.


Ψηφιοποιημένος χάρτης του πλατώματος με την κατανομή της κεραμεικής που βρέθηκε το 2004 και 2005.


Συνολικά καλύψαμε 541 τετράγωνα (έναντι 348 κατά το 2004), και συγκεκριμένα 174 στο ανώτερο πλάτωμα (Upper Plateau), 230 στο νότιο πλάτωμα (Southern Plateau), 133 στο βόρειο πλάτωμα (Northern Plateau), και 4 «τετράγωνα» στην πλαγιά μεταξύ της πάνω Κοκκινιάς και του πλατώματος του Βασιλικού (Slope Interface Tract), καθώς και ένα «ειδικό αγροτεμάχιο» στην περιοχή της πάνω Κοκκινιάς.