»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2009

Γεωφυσική έρευνα


Τα αποτελέσματα της μαγνητικής διασκόπησης στο αρχαίο στάδιο.

To αρχαίο στάδιο της Σικυώνος, που βρίσκεται δυτικά του θεάτρου, είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μνημεία της αρχαίας πόλης. Διατηρεί ολόκληρο τον στίβο του με την ανατολική του απόληξη να υποστηρίζεται τεχνητά με έναν πιόσχημο αναλημματικό τοίχο με κυρτές πλευρές, έτσι ώστε να μπορεί να συγκρατεί καλύτερα την πίεση του χώματος. Το στάδιο δεν έχει ανασκαφεί, και η συνδυασμένη δράση της λατόμησης καθ'όλη την αρχαιότητα και της διάβρωσης μετά την αρχαιότητα κατά μήκος του κοίλου έχουν αλλοιώσει την μορφή του μνημείου σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αναγνωρίζεται πλέον το περίγραμμα του στίβου και του κοίλου.

Ο σκοπός της έρευνας μέρους του σταδίου με μαγνητόμετρο ροής ήταν ακριβώς να αναγνωρίσει το περίγραμμα του στίβου μέσω της ανίχνευσης α) της λίθινης αύλακος που συνήθως περιέτρεχε τον στίβο από τα ύστερο-κλασικά χρόνια και εξής, β) της γραμμής εκκίνησης στη μία άκρη του και γ) τυχόν σειρών λίθινων εδωλίων κατά μήκος του κάτω μέρους του κοίλου.

Παρά τις σημαντικές παρεμβολές από ξένα αντικείμενα, η γεωφυσική έρευνα στο μισό περίπου του στίβου φανέρωσε μια γραμμή σε συνολικό μήκος 107 μ, που πιθανότατα αντιστοιχεί στη γραμμή της λίθινης αύλακος που περιέτρεχε το στίβο. Δύο ακόμα παράλληλες γραμμές διακρίνονται κατά μήκος της βόρειας πλευράς του κοίλου και μπορεί να αντιστοιχούν στις κατώτερες σειρές εδωλίων, κάτι όμως που μόνο η ανασκαφή μπορεί να αποδείξει. Βάσει των αποτελεσμάτων της γεωφυσικής έρευνας, το πλάτος του στίβου υπολογίζεται σε 28 περίπου μ, που είναι συγκρίσιμο με το πλάτος του σταδίου στη Νεμέα (27 μ στο πλατύτερο σημείο του) και μεγαλύτερο από το πλάτος του σταδίου της Επιδαύρου (23,5 μ). Το συνολικό μήκος του στίβου υπολογίζεται σε περίπου 198 μ, δηλαδή αρκετό για να εξυπηρετήσει τον ίδιο το στίβο (που είχε μήκος 1 σταδίου) και επιπλέον χώρο περίπου 10 μ στις 2 άκρες του (μάλιστα στο δυτικό -ημικυκλικό- άκρο του στίβου η ακτίνα του κύκλου είναι 10 μ).


Ο Ben Gourley ερευνά το στάδιο με μαγνητόμετρο ροής.


Τμήμα του πιόσχημου αναλημματικού τοίχου του στίβου του σταδίου.


Εκτός του σταδίου, καλύψαμε με μαγνητόμετρο ροής 2 αγροτεμάχια, το NP132, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από ιδιώτη, και το SP35. To μικρό πλάτος του NP132 (περίπου 10 μ) δεν ευνόησε την εξαγωγή σημαντικών αποτελεσμάτων, εντούτοις φαίνεται να έχουμε αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στο βόρειο άκρο του αγροτεμαχίου, που πιθανότατα αντιστοιχούν σε μια οδό κατεύθυνσης Α-Δ. Η έρευνα του SP35 παρακινήθηκε από τα θεαματικά γεωφυσικά αποτελέσματα στις όμορες ιδιοκτησίες (SP30 και SP32) και την πρόσφατη άρωση του χωραφιού για φύτευμα ελιών. Δυστυχώς, τα σιδερένια πασαλάκια που χρησιμοποιήθηκαν για να στηρίξουν τα νέα δέντρα κάλυψαν σε μεγάλο βαθμό τα μαγνητικά αποτελέσματα. Παρ' όλ' αυτά, μπορέσαμε και εδώ να αναγνωρίσουμε λίγα γραμμικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την εσωτερική διαίρεση των αρχαίων οικοδομικών τετραγώνων.