»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2008

Αρχαιολογική έρευνα - εισαγωγή

Διεξήχθη το διάστημα 6 Ιουλίου - 3 Αυγούστου με τη συμμετοχή τεσσάρων έμπειρων αρχαιολόγων και 14 φοιτητών. Kαλύψαμε συνολικά 677 τετράγωνα, 211 στο ανώτερο πλάτωμα, 292 στο βόρειο πλάτωμα και 174 στο νότιο πλάτωμα, που αντιστοιχούν σε συνολική έκταση περίπου 200 στρεμμάτων. Επιπλέον, περπατήσαμε πάλι δύο αγροτεμάχια (UP50 και NP31) που τώρα παρουσίαζαν πολύ καλύτερη ορατότητα απ' όταν τα περπατήσαμε για πρώτη φορά. Επίσης, ερευνήσαμε 5 αγροτεμάχια ως "ειδικά αγροτεμάχια" (Special Τracts 03-07) και ένα Special Interface Tract με 3 τετράγωνα (SIT 02.01-03) στη ΝΑ προεξοχή του πλατώματος.

Συνολικά από το 2004 έως το 2008 καλύψαμε με επιφανειακή έρευνα 2858 τετράγωνα, συνολικού εμβαδού περίπου 1000 στρεμμάτων, που αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό της αδόμητης επιφάνειας του πλατώματος της αρχαίας Σικυώνος.


Οι περιοχές που καλύφθηκαν κατά το 2008 (με γκρίζο χρώμα).


Πυκνότητες κεραμεικής και κατά χώρα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα στις περιοχές που καλύφθηκαν από το 2004 έως το 2008.


Στην αποθήκη συνεχίσαμε την επεξεργασία και μελέτη του υλικού, καθώς και των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι πληροφορίες πεδίου έχουν πλήρως καταχωρηθεί σε βάση δεδομένων Access, και όλα τα χωρικά δεδομένα σε ψηφιακό χάρτη με τη χρήση του λογισμικού ArcGIS. Η κεραμεική, που αποτελεί τον μεγαλύτερο όγκο του υλικού που συλλέξαμε, έχει πλυθεί στο σύνολό της και καταχωρηθεί κατά περιοχή, αγροτεμάχιο και τετράγωνο. Η καταγραφή της έχει γίνει περίπου κατά τα 3/4, ενώ έχουν σχεδιαστεί επιλεγμένα όστρακα όλων των περιόδων. Τέλος, πρόοδος έγινε και στην ανάλυση του πηλού με τη μακροσκοπική εξέταση του μεγαλύτερου όγκου των οστράκων και τη μικροσκοπική εξέταση επιλεγμένων δειγμάτων στο Fitch Lab της Βρετανικής Σχολής.