»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Ανασκαφική έρευνα


Το κέντρο της αρχαίας Σικυώνας με τις δύο περιοχές των ανασκαφών μας.

Τα αποτελέσματα των επιφανειακών και γεωφυσικών ερευνών μας βοήθησαν στην επιλογή των περιοχών προς ανασκαφή εντός του περιφραγμένου (και απαλλοτριωμένου) αρχαιολογικού χώρου. Αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε σε δύο περιοχές, στα ΒΔ και τα ΝΑ της αγοράς, σε μια προσπάθεια να αποκτήσουμε μια εικόνα όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτική των αρχαίων δραστηριοτήτων πέριξ της αγοράς. Κατά τον πρώτο κύκλο των ανασκαφών (2013-2019), που έγιναν υπό την αιγίδα της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, ανασκάψαμε συνολική έκταση δύο περίπου στρεμμάτων.

Στα βορειοδυτικά της αγοράς ήρθαν στο φως α) μικρός ναός διαστάσεων περίπου 7 x 11 μ, που χρονολογείται στη πρώιμη ελληνιστική περίοδο, β) τμήμα μνημειακού κτιρίου της ελληνιστικής περιόδου άγνωστης χρήσης, που σώζεται σε επίπεδο θεμελίων, γ) τμήμα στοάς της πρώιμης ελληνιστικής περιόδου, εκτιμώμενων διαστάσεων περίπου 20 x 42 μ, που στο εξής αποκαλούμε Δυτική Στοά. Η στοά αυτή, κατεύθυνσης βορρά-νότου, είχε δωρική κιονοστοιχία προς τα ανατολικά και διπλή σειρά δωματίων στο πίσω μέρος. Από τα ευρήματα εικάζουμε ότι είχε εμπορικό χαρακτήρα˙ δ) γωνία μεγάλου πειόσχημου κτιρίου της πρώιμης ρωμαϊκής εποχής με μεταγενέστερες φάσεις και τμήμα παρακείμενης κεντρικής οδού της πόλης, κατεύθυνσης Α-Δ. Επιπλέον, προβήκαμε και στον καθαρισμό και τη λεπτομερή αποτύπωση του γυμνασίου της πόλης, που είχε ανασκαφεί από τον Α. Ορλάνδο από τις αρχές της δεκαετίας του 1930 έως τις αρχές της δεκαετίας του 1950, και έκτοτε υποστεί μεγάλες φθορές και επιχώσεις.

Στα νοτιοανατολικά της αγοράς, ανασκάψαμε α) δύο δωμάτια της μεγάλης, νότιας στοάς και επιβεβαιώσαμε τη χρονολόγηση αυτής της στοάς στον πρώιμο 3ο αι. π.Χ., β) τμήμα μιας δεύτερης στοάς, μονόστιχης δωρικού ρυθμού, που κτίστηκε κάθετα στην ελληνιστική στο β’ μισό του 1ου μ.Χ. ή στις αρχές του 2ου αι. μ.Χ., και γ) μεγάλο εργαστηριακό συγκρότημα με 3 κύριες χρονολογικές φάσεις, η πρώτη στο β’ μισό του 1ου αι. μ.Χ./α’ μισό του 2ου αι. μ.Χ., η δεύτερη στο β’ μισό του 4ου αι. μ.Χ., και η τρίτη και τελευταία στον 6ο και 7ο αι. μ.Χ. Από τις εγκαταστάσεις που αποκαλύφθηκαν ξεχωρίζουν 5 κεραμικοί κλίβανοι, μία δεξαμενή, ένας ληνός και δύο λίθινες πλατφόρμες.


Ορθοφωτογραφία της βορειο-δυτικής πλευράς της αγοράς με τα ανασκαμμένα μνημεία.


Ορθοφωτογραφία της νοτιο-ανατολικής πλευράς της αγοράς.


Τα αρχιτεκτονικά σχέδια των μνημείων, που ήρθαν στο φως τόσο κατά τις πρόσφατες όσο και κατά τις παλαιές ανασκαφές, έγιναν ως επί το πλείστον στο χέρι με βάση υψηλής ευκρίνειας ορθοφωτογραφίες και στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν, έτσι ώστε να είναι επεξεργάσιμα στον υπολογιστή. Πρόκειται για λεπτομερέστατες αποτυπώσεις της υφιστάμενης κατάστασης των μνημείων σε κλίμακα από 1:20 έως 1:50, που στη μικρή κλίμακα αποδόθηκαν αφαιρετικά και με τις αναγκαίες συμπληρώσεις, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο ευανάγνωστα.

Το πλούσιο υλικό από τις πρόσφατες ανασκαφές, που περιλαμβάνει κεραμική, νομίσματα, αρχιτεκτονικά θραύσματα, διάφορα μικρο-αντικείμενα, οργανικά κατάλοιπα και οστά, έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ανασκαφικού προγράμματος, και τα σημαντικότερα ευρήματα έχουν συντηρηθεί.


Γενικό τοπογραφικό του κέντρου της αρχαίας Σικυώνας.

Κύριο μέλημα του ερευνητικού μας προγράμματος με το πέρας αυτού του κύκλου των ανασκαφών ήταν αφενός η εκπόνηση μελετών συντήρησης και προστασίας των ανασκαμμένων χώρων με στόχο την ενσωμάτωσή τους στον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, αφετέρου η διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας στον επιστημονικό κόσμο και το ευρύτερο κοινό. Στο πλαίσιο της διάχυσης της πληροφορίας ετοιμάζουμε: 1) δίτομη δημοσίευση στη σειρά των εκδόσεων της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας. O πρώτος τόμος (Sikyon II) αφορά την περιοχή δυτικά της αγοράς, και ο δεύτερος (Sikyon III) την περιοχή νοτιοανατολικά της αγοράς, 2) οργάνωση έκθεσης με θεματικούς άξονες πάνω στο βίο και τον πολιτισμό των αρχαίων Σικυωνίων, και 3) την κατασκευή ενός ψηφιακού διαδραστικού χάρτη της αρχαίας πόλης.