»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Εντατική επιφανειακή έρευνα


To πλάτωμα της Σικυώνας με τα τετράγωνα της επιφανειακής έρευνας και τις περιοχές που καλύφθηκαν με γεωφυσικές μεθόδους (με γκρι σκίαση).

Η παλαιότερη αρχαιολογική έρευνα στο πλάτωμα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Σικυώνας, καταρχάς από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών και στη συνέχεια από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, είχε περιοριστεί στην ανασκαφή μεγάλων, δημόσιων μνημείων στο κέντρο της πόλης. Κατά συνέπεια, δεν γνωρίζαμε σχεδόν τίποτα για τον υπόλοιπο αστικό χώρο, εμβαδού περίπου 2300 στρεμμάτων. Η διερεύνηση του ευρύτερου άστεος ήταν και ο στόχος της εντατικής αρχαιολογικής έρευνας επιφανείας και της γεωφυσικής έρευνας που διεξήγαγε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και το Πανεπιστήμιο του York από το 2004 έως το 2009. Η έρευνα έγινε βάσει καννάβου, με τετράγωνα διαστάσεων 20 Χ 20 μ. Συγκεκριμένα, καλύφθηκε με εντατική έρευνα περιοχή περίπου 1000 στρεμμάτων (που αντιστοιχεί σε 2870 τετράγωνα), ενώ 430 περίπου στρέμματα ερευνήθηκαν και με γεωφυσικές μεθόδους (κυρίως με μαγνητόμετρο ροής, αλλά σε ορισμένες περιοχές χρησιμοποιήθηκαν και αντιστασιόμετρο και το γεωραντάρ). Η περιοχή που ερευνήθηκε αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της επιφάνειας ολόκληρου του αρχαίου αστικού χώρου, και το υλικό που συγκεντρώθηκε είναι πλούσιο σε αριθμό και σε είδη τεχνέργων. Η κεραμεική που συλλέχθηκε αριθμεί πάνω από 200.000 όστρακα, στην πλειονότητά τους ελληνιστικών (34%) και ρωμαϊκών (57%) χρόνων. Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, τα κατά χώρα και τα διάσπαρτα, που ξεπερνούν τα 1200, έχουν χαρτογραφηθεί με GPS ακριβείας. Χάρη στη χαρτογράφησή τους και, κυρίως, στην ερμηνεία και χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων των γεωφυσικών διασκοπήσεων μπορέσαμε να αποκαταστήσουμε το ρυμοτομικό σχέδιο της αρχαίας πόλης. Επίσης, χάρη στην ψηφιακή καταχώρηση όλων των χωρικών δεδομένων της έρευνας με τη χρήση λογισμικού GIS είμαστε σε θέση να απεικονίσουμε τη διασπορά του υλικού στο πλάτωμα ανά πυκνότητα, είδος και χρονολογική περίοδο.


Χρονολογική κατανομή της επιφανειακής κεραμικής.


To πλάτωμα της Σικυώνας με την πυκνότητα της κεραμικής και τα χαρτογραφημένα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα (με κόκκινο χρώμα).


To πλάτωμα της Σικυώνας με την ανασύνθεση του αρχαίου ρυμοτομικού σχεδίου.


Από το 2008 έως το 2011 η έρευνα συμπεριέλαβε και τη μελέτη συγκεκριμένων σωστικών ανασκαφών που το Υπουργείο Πολιτισμού έχει διενεργήσει στο πλάτωμα, έτσι ώστε τα δεδομένα των επιφανειακών ερευνών να συμπληρωθούν με τα δεδομένα από στρωματογραφημένα σύνολα. Μαζί, τα αποτελέσματα της επιφανειακής έρευνας και των σωστικών ανασκαφών μας βοηθούν να παρακολουθήσουμε την ιστορία της κατοίκησης και των δραστηριοτήτων των κατοίκων στο πλάτωμα της Σικυώνας από τα προϊστορικά χρόνια έως τους μεταβυζαντινούς αιώνες.