»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2009

Γεωαρχαιολογική έρευνα


Η λατομημένη δυτική πλευρά του άνω ανδήρου της παλαίστρας.

Ο Chris Hayward συνέχισε την έρευνά του εντός και γύρω από την αγορά, επικεντρώνοντας στην αρχιτεκτονική χρήση των λίθων στα ανασκαμμένα μνημεία και στην παλαιοτοπογραφική ανασύνθεση της περιοχής που περιβάλλει την αρχαία αγορά. Σχετικά με τη λιθολογία των ανασκαμμένων μνημείων, καταγράφηκαν τα είδη των λίθων, καθώς και λεπτομερείς μετρήσεις των διαστάσεών τους. Γενικά φαίνεται ότι οι αρχαίοι δεν κατέβαλλαν προσπάθεια να κόψουν τους λίθους σε τυποποιημένες διαστάσεις με λίγες εξαιρέσεις -τους ορθοστάτες του βουλευτηρίου και τις προεδρίες του θεάτρου.

Σχετικά με την παλαιοτοπογραφία, η λατομημένη πλαγιά δυτικά της παλαίστρας ερευνήθηκε διεξοδικά μαζί με ορισμένες περιοχές γύρω από το θέατρο και το βουλευτήριο, έτσι ώστε να συμπληρωθούν τα απαραίτητα στοιχεία για την ανασύνθεση του φυσικού τοπίου πριν την κατασκευή των μνημειακών αυτών συνόλων. Εκτός της αγοράς, ο Chris Hayward εξακολούθησε τη χαρτογράφηση των αρχαίων λατομείων και την καταγραφή της γεωλογικής στρωματογραφίας του ανώτερου και κατώτερου πλατώματος.