»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2007

Αρχαιολογική έρευνα - Βόρειο πλάτωμα

Στο βόρειο πλάτωμα (Northern Plateau) ερευνήσαμε την περιοχή ακριβώς βόρεια της αγοράς και ανατολικά του σταδίου (NP 67-103). Οι πυκνότητες κεραμεικής εδώ παρουσιάζουν μεγάλη διαφοροποίηση εξαιτίας και των διαφορετικών συνθηκών του εδάφους (άρα και της ορατότητας). Υψηλότερες συγκεντρώσεις κεραμεικής εμφανίζουν συγκεκριμένα τετράγωνα (ΝP 71, 81, 85, 87, 92, 94), σε μια μάλιστα περιοχή (NP94) υπερβαίνουν τα 1000 όστρακα ανά τετράγωνο.

Επίσης σημαντική είναι η υψηλή πυκνότητα κεραμίδων που σε κάποια τετράγωνα ξεπερνούν κατά πολύ τον αριθμό των οστράκων. Η εξήγηση για αυτό το φαινόμενο, που έχει παρατηρηθεί και σε άλλα σημεία του πλατώματος, φαίνεται να βρίσκεται στον μεγάλο αριθμό αρχιτεκτονικών δομών που εντοπίσαμε σε αυτήν την περιοχή. Καταγράψαμε και χαρτογραφήσαμε 114 αρχιτεκτονικά ίχνη που σώζονται κατά χώρα μαζί με δεκάδες διάσπαρτους λίθους.


Αριθμός οστράκων και κεραμιδιών που μετρήθηκαν τις περιόδους 2004-2007 στο βόρειο πλάτωμα.


In-situ αρχιτεκτονικά λείψανα που χαρτογραφήθηκαν κατά το 2007 στο βόρειο πλάτωμα.


Τα ίχνη αυτά ανήκουν συνήθως σε τοίχους και γωνίες κτιρίων και οικοδομικών τετραγώνων αλλά και σε αναλήμματα οδών, φρέατα δεξαμενών, λατομεία κ.α.


Τμήμα τοίχου στο NP 73.2.


Τμήμα κτίσματος στο NP 83.11. Στο βάθος διακρίνεται ο ισχυρός αναλημματικός τοίχος του στίβου του αρχαίου σταδίου.


Γωνία κτιρίου στο NP 83.12.


Τμήμα τοίχου στο NP 94.7.