»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Συμμετέχοντες

 

Επιστημονικοί συνεργάτες

 

Ομάδα πεδίου

Ανασκαφική περίοδος 2013

Υπεύθυνοι τομών
Φοιτητές και απόφοιτοι
Εργατοτεχνίτες

Ανασκαφική περίοδος 2014

Υπεύθυνοι τομών
Φοιτητές και απόφοιτοι
Εργατοτεχνίτες

Ανασκαφική περίοδος 2015

Υπεύθυνοι τομών
Φοιτητές και απόφοιτοι
Εργατοτεχνίτες

Ανασκαφική περίοδος 2016

Υπεύθυνοι τομών
Φοιτητές και απόφοιτοι
Εργατοτεχνίτες

Ανασκαφική περίοδος 2017

Υπεύθυνοι τομών
Φοιτητές και απόφοιτοι
Εργατοτεχνίτες

Ανασκαφική περίοδος 2018

Υπεύθυνοι τομών
Φοιτητές και απόφοιτοι
Εργατοτεχνίτες

Ανασκαφική περίοδος 2019

Υπεύθυνοι τομών
Φοιτητές και απόφοιτοι
Εργατοτεχνίτες

Ανασκαφική περίοδος 2020

Υπεύθυνοι τομών
Μελετητές
Εργατοτεχνίτες