»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2009


Το πλάτωμα της αρχαίας Σικυώνας με τα τετράγωνα που καλύφθηκαν από το 2004 έως το 2008.

Κατά το 2009 επικεντρωθήκαμε στην επεξεργασία και τη μελέτη του υλικού από την επιφανειακή έρευνα της πενταετίας 2004-2008, και ταυτόχρονα διεξάγαμε περιορισμένη τοπογραφική, γεωφυσική, γεω-αρχαιολογική και γεωχημική έρευνα. Η ομάδα αποτελείτο από 13 μέλη, 11 αρχαιολόγους, μια σχεδιάστρια και ένα γεω-αρχαιολόγο. Η έρευνα διεξήχθη κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, με εξαίρεση την γεω-αρχαιολογική και γεω-χημική έρευνα που έλαβαν χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου και τα μέσα Νοεμβρίου αντίστοιχα.