»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2006

Αρχαιολογική έρευνα - Βόρειο πλάτωμα

Στο βόρειο πλάτωμα συνεχίσαμε την έρευνα κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του, που είναι και η πλέον ευαίσθητη ζώνη στη σύγχρονη οικοδόμηση, καλύπτοντας τα τετράγωνα NP39.1 έως 66.3. Οι συγκεντρώσεις κεραμεικής εδώ συχνά ξεπέρασαν τα 1000 όστρακα, κατά τόπους τα 1500 όστρακα ενώ σπανιότερα τα 2000 όστρακα ανά τετράγωνο. Και εδώ παρατηρούμε εξάρσεις πυκνότητας οστράκων σε μερικά τετράγωνα, σε σύγκριση με τα όμορά τους που παρουσιάζουν περίπου τη μισή πυκνότητα.

Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι στα τετράγωνα υψηλής πυκνότητας βρίσκονταν οι οικίες, ενώ σε εκείνα με χαμηλή πυκνότητα οι κήποι και γενικά οι αδόμητοι χώροι που τις περιέβαλλαν.


Αριθμός οστράκων και κεραμιδιών που μετρήθηκαν τις περιόδους 2004-2006 στο βόρειο πλάτωμα.


Αριθμός αρχιτεκτονικών λειψάνων που καταγράφηκαν τις περιόδους 2004-2006 στο βόρειο πλάτωμα.Ορθογώνιο στόμιο φρέατος στο NP 63.1.

Καταγράψαμε αρκετούς τοίχους κτισμάτων προσανατολισμένων στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ένα ορθογώνιο στόμιο φρέατος, ενώ σε δύο τετράγωνα εντοπίσαμε τμήματα που μάλλον ανήκουν στο οχυρωματικό τείχος της πόλης.

Από τα υπόλοιπα ευρήματα του βόρειου πλατώματος ξεχωρίζουν λίγα απορρίματα κλιβάνων και σκωρίες που βρέθηκαν διάσπαρτα αλλά ιδίως στην περιοχή του αγροτεμαχίου NP50, και ένα Δωρικό κιονόκρανο στο NP49.2.