»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2006

Αρχαιολογική έρευνα - Νότιο πλάτωμα

Στο νότιο πλάτωμα συνεχίσαμε την έρευνα των προηγούμενων ετών κινούμενοι προς ανατολάς και καλύπτοντας τα τετράγωνα SP30.1 έως 53.6. Εδώ παρατηρούμε σημαντική διαφορά στην πυκνότητα κεραμεικής μεταξύ του βορείου και νοτίου τμήματος της περιοχής που καλύψαμε.

Στο βόρειο τμήμα (SP30-40) καταγράψαμε συγκεντρώσεις κεραμεικής της τάξης των 2000+ οστράκων ανά τετράγωνο, ενώ στο νότιο (SP41-53), κατά μήκος του Ασωπού, η μέση πυκνότητα είναι μικρότερη των 500 οστράκων ανά τετράγωνο. Επίσης στο νότιο αυτό τμήμα συναντήσαμε συχνά το φαινόμενο τα κεραμίδια να είναι περισσότερα από τα όστρακα, ενίοτε και υπερδιπλάσια. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στην απουσία μόνιμης κατοίκησης σε αυτήν την περιοχή και στην εγγύτητα του τείχους της πόλης. Η τελευταία περίπτωση εξηγεί τον μεγάλο αριθμό κεραμίδων, κυρίως Λακωνικού αλλά και Κορινθιακού τύπου, σε τρία συνεχή τετράγωνα. Απορρίμματα κεραμεικών κλιβάνων, που ανήκουν προφανώς στην ίδια, μεγάλη εργαστηριακή περιοχή που εντοπίσαμε κατά τα προηγούμενα έτη, βρήκαμε σε μικρές συγκεντρώσεις σε αρκετά αγροτεμάχια. Είναι αξιοσημείωτο ότι απορρίμματα δεν βρέθηκαν στο νότιο τμήμα της περιοχής που ερευνήθηκε.


Αριθμός οστράκων και κεραμιδιών που μετρήθηκαν τις περιόδους 2004-2006 στο νότιο πλάτωμα.


Αριθμός αρχιτεκτονικών λειψάνων που καταγράφηκαν τις περιόδους 2004-2006 στο νότιο πλάτωμα.


Αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, και κατά θέση και διάσπαρτα, βρέθηκαν σε πολλά σημεία της περιοχής, συνήθως τμήματα τοίχων κατασκευασμένων με ορθογώνιες λιθόπλινθους και ενταγμένων στον πολεοδομικό κάνναβο.

Σε ένα τετράγωνο εντοπίσαμε τμήμα τοίχου από ακανόνιστη λιθοδομή με κονίαμα, προφανώς ρωμαϊκής ή μετα-ρωμαϊκής εποχής, ενώ αλλού ανακαλύψαμε τμήμα του τείχους της πόλης κατεύθυνσης ΒΔ-ΝΑ, παράλληλης δηλαδή με το φρύδι του πλατώματος. Η ανακάλυψη αυτού του τμήματος επαληθεύει τον ισχυρισμό μας ότι το τείχος περιέβαλλε ολόκληρο το πλάτωμα, ακόμα και τη νότια, απότομη πλευρά του. Οι εντατικοί ρυθμοί διάβρωσης κατά μήκος αυτής της πλευράς εξηγούν την εξάλειψη της γραμμής του τείχους. (Δείτε και τη γεω-αρχαιολογική αναφορά.)

Από τα υπόλοιπα ευρήματα, μεταξύ των οποίων κομμάτια δύο Δωρικών κιόνων, μωσαϊκών δαπέδων και τμήμα λίθινου αγωγού, πλέον σημαντικά είναι τα θραύσματα κονιαμάτων με επίχρισμα, συνήθως ερυθρό, που βρέθηκαν σε συγκεκριμένα τετράγωνα των αγροτεμαχίων SP30, 32 και 35. Στην ίδια περιοχή η γεωφυσική έρευνα εντόπισε μεγάλο οικιστικό συγκρότημα με αίθριο.


Γωνία κτιρίου στο SP 46.3.


Τμήμα του τείχους της πόλης στο SP 45.4.


Θραύσμα σπόνδυλου Δωρικού κίονα στο SP 22.5.


Τμήμα λίθινου αγωγού στο SP 41.3.