»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Περιοχή μελέτης


Αεροφωτογραφία του πλατώματος (Έτος λήψης: 1987).

Το πλάτωμα έχει τριγωνικό σχήμα με τη κορυφή του στραμμένη προς ανατολάς, και περιλαμβάνει περιοχή περίπου 2400 στρεμμάτων. Διαιρείται φυσικά σε δύο επίπεδα, ένα ψηλότερο κι ένα χαμηλότερο, με υψόμετρο από 100 έως 180 μ. για το χαμηλότερο, και από 180 έως 260 μ. για το ψηλότερο επίπεδο. Η ευκολότερη πρόσβαση είναι από την ανατολική πλευρά, δηλαδή από την παράκτια πεδιάδα, όπου παρατηρείται και η ηπιότερη κλίση. Η βόρεια κλιτύς, προς τον Ελισσώνα, είναι πιο απότομη και ακόμα περισσότερο η νότια κλιτύς προς τον Ασωπό ποταμό.