»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Βορειοδυτικό συγκρότημα και παρακείμενη οδός

Ανασκαφική περίοδος 2016


Η περιοχή βορείως του Τοίχου 3045 μετά το πέρας της ανασκαφής (από τα βορειοανατολικά).

Βόρεια του Τοίχου 3045 και ανατολικά της λίθινης αύλακας Context 3053, η φετινή ανασκαφή έφερε στο φως τμήματα πήλινων αγωγών και του οδοστρώματος μίας από τις σημαντικότερες αρτηρίες της αρχαίας πόλης. Με την αφαίρεση των ανωτέρων στρωμάτων (Contexts 3083 και 3086), πάχους περίπου 70 εκ., φανερώθηκε η ανατολική συνέχεια του Τοίχου 3045 καθώς και η επιφάνεια δύο ευθυγραμμισμένων λίθων που σώζονται κατά χώρα κατά μήκος της βόρειας πλευράς της τομής. Τα υποκείμενα στρώματα (Contexts 3087, 3095, 3101, 3103, 3109), πάχους περίπου 35 εκ., περιείχαν ανάμεικτη κεραμική με την υστερότερη να χρονολογείται στο β’ μισό του 6ου αι. μ.Χ. Με την αφαίρεσή τους ήρθαν στο φως τμήματα τριών διαφορετικών πήλινων αγωγών (Contexts 3112, 3120, 3131), διαμέτρου 10 και 11 εκ., που σχετίζονται με τους αγωγούς που βρήκαμε δυτικότερα κατά τις προηγούμενες ανασκαφικές περιόδους. Μεταξύ των δύο λίθων της βόρειας πλευράς της τομής αναγνωρίστηκε τάφρος παραβίασης των ενδιάμεσων λίθων σε μήκος περίπου 1,20 μ (Context 3107), και από το χώμα που βρέθηκε εντός των ορίων της τάφρου (Contexts 3106, 3113, 3117, 3119) συλλέξαμε κεραμική που χρονολογείται έως τον 1ο αι. μ.Χ. Σε απόσταση 0,56 μ νοτίως του τοίχου αυτού αποκαλύφθηκε μικρό τμήμα τοιχαρίου, μήκους μικρότερου των 2 μ, που αποτελείται από λίθους τοποθετημένους με τη στενή τους πλευρά, πλάτους 0,20-0,22 μ. Νοτίως αυτών των δύο τοιχίων και σε περιοχή μικρότερη των 4 μ² βρήκαμε μια διακριτή επιφάνεια από μικρούς αργούς λίθους και βότσαλα, που κατά τα φαινόμενα αποτελεί τμήμα οδοστρώματος (υψομ. 166, 21 μ). Είναι μάλιστα πιθανό το τοιχίο ακριβώς βόρειας αυτής της επιφανείας να ορίζει ανοικτό αγωγό. Το οδόστρωμα δεν σώζεται καλά αμέσως ανατολικά αυτού του τμήματος, όμως πιθανότατα σώζεται στα δυτικά του, κάτι που θα ελέγξουμε κατά την επόμενη ανασκαφική περίοδο.


Η θεμελίωση του Τοίχου 3045 μετά το πέρας της ανασκαφής (από τα βόρεια).

Προκειμένου να ερευνήσουμε την ύπαρξη τυχόν παλαιότερων οδοστρωμάτων, αποφασίσαμε να σκάψουμε βαθύτερα στο ανατολικό μισό της τομής (πλάτους 2,5 μ). Μετά την αφαίρεση πάσου πάχους περίπου 15 εκ. (Context 3116) με ανάμεικτη κεραμική και έξι νομίσματα, εκ των οποίων τέσσερις Σικυώνιες κοπές του 3ου και 2ου αι. π.Χ., αποκαλύφθηκε η συνέχεια των πηλοσωλήνων ενώ στα βόρειά τους στρώμα με πέτρες και βότσαλα (Context 3121) απ’ όπου συλλέξαμε κεραμική κυρίως ύστερων ελληνιστικών χρόνων. Το στρώμα αυτό κείται σε υπόλευκη αργιλούχα επιφάνεια την οποία και διατηρήσαμε. Η παρουσία της επιφάνειας αυτής, όπως και των πηλοσωλήνων μας ανάγκασε να περιορίσουμε τη συνέχιση της ανασκαφής στο νότιο τμήμα, σε μία τομή διαστάσεων περίπου 2,5 x 3,2 μ. Τα σκούρα ερυθρά και πετρώδη στρώματα που σκάψαμε εδώ (Contexts 3123, 3133), συνολικού πάχους περίπου 0,70 μ, περιείχαν ελάχιστη κεραμική που χρονολογείται έως την πρώιμη ρωμαϊκή περίοδο. Το κατώτερο στρώμα (Context 3133, υψομ. 165,40 μ) κείται επί του φυσικού βράχου, που είναι αδρά ισοπεδωμένος. Στο επίπεδο του στρώματος αυτού αναγνωρίσαμε και την τάφρο θεμελίωσης του Τοίχου 3045 (Context 3137), πλάτους 0,25 μ. Δυστυχώς στο γέμισμα της τάφρου (Context 3136) δεν είχαμε ευρήματα.

Είναι πλέον σαφές ότι κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους, όταν κατασκευάστηκε το μεγάλο πειόσχημο συγκρότημα, η περιοχή αυτή αναδιοργανώθηκε και οι πρωιμότεροι ορίζοντες διαταράχτηκαν σε μεγάλο βαθμό. Ελπίζουμε ότι με την επέκταση της ανασκαφής κυρίως προς ανατολάς κατά την επόμενη ανασκαφική περίοδο θα αποκαλυφθούν περισσότερα τμήματα επιφανειών και πιθανών οδοστρωμάτων, που θα μας βοηθήσουν να ανασυνθέσουμε την ιστορία της κεντρικής αυτής οδικής αρτηρίας από τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια έως την ύστερη ρωμαϊκή περίοδο.