»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Μελέτη σωστικών ανασκαφών

Το 2009 ξεκίνησε συστηματικά η μελέτη επιλεγμένων σωστικών ανασκαφών που το Υπουργείο Πολιτισμού πραγματοποίησε στο πλάτωμα της Σικυώνος κατά τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως εντός και γύρω από τον οικισμό του Βασιλικού. Στόχος της μελέτης αυτής είναι η εξέταση στρωματογραφημένου υλικού –στην πλειονότητά του κεραμεικής– και η σύγκρισή του με τα επιφανειακά σύνολα.


Η νοτιο-ανατολική πλευρά του πλατώματος.


Το ανασκαμμένο οικόπεδο Θανόπουλου.