»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2007

Αρχαιολογική έρευνα - εισαγωγή


Ψηφιοποιημένος χάρτης του πλατώματος με σημειωμένα τα τετράγωνα που ερευνήθηκαν κατά τις περιόδους 2004-2007.

Διεξήχθη το διάστημα 1-28 Ιουλίου με τη συμμετοχή τεσσάρων έμπειρων αρχαιολόγων και 17 φοιτητών. Καλύψαμε συνολικά 767 τετράγωνα, συγκεκριμένα 176 στο ανώτερο πλάτωμα (Upper Plateau), 362 στο βόρειο πλάτωμα (Northern Plateau), και 229 στο νότιο πλάτωμα (Southern Plateau), που αντιστοιχούν σε συνολική έκταση περίπου 250 στρεμμάτων.

Στην αποθήκη συνεχίστηκε η επεξεργασία της κεραμεικής που περισυλλέχθηκε με τον διαχωρισμό της ανά σχήμα και σύσταση πηλού.

Η πλειονότητα της κεραμεικής χρονολογείται από τους πρώιμους ελληνιστικούς μέχρι τους μέσους ρωμαϊκούς χρόνους (πρώιμος 3ος αι. π.Χ. - μέσα 3ου αι. μ.Χ.), ενώ λιγότερα δείγματα έχουμε για τους κλασικούς και υστερο-ρωμαϊκούς χρόνους και ακόμα λιγότερα για προγενέστερες και μεταγενέστερες εποχές (με εξαίρεση την κεραμεική από το SP82). Αντιπροσωπεύονται διάφορα σκεύη, μαγειρικά, επιτραπέζια και αποθηκευτικά, ενώ η λεπτή κεραμεική είναι περιορισμένη.

Η μακροσκοπική εξέταση των πηλών και η επαλήθευσή της με την πετρογραφική ανάλυση χαρακτηριστικών δειγμάτων στο εργαστήριο Fitch της Βρετανικής Σχολής έδειξε ότι η πλειονότητα της αδρής κεραμεικής είναι χοντρόκοκκη με πυριτικά εγκλείσματα και αποτελεί εγχώρια παραγωγή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένης της μέχρι τώρα περιορισμένης γνώσης μας για κέντρα κεραμεικής παραγωγής στην Κορινθία πέραν της Κορίνθου.


Οι Conor Trainor και Joey Lillywhite επί το έργον της διαλογής της κεραμεικής στην αυλή της αποθήκης.


Οι Βαγγελιώ Κυριατζή, Conor Trainor και Έλλη Τζαβέλλα με δείγματα Σικυώνιας κεραμεικής στο εργαστήριο Fitch της Βρετανικής Σχολής.