»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2005

Αρχαιολογική έρευνα - Ανώτερο πλάτωμα

Στο ανώτερο πλάτωμα συνεχίσαμε την κάλυψη των αγροτεμαχίων κινούμενοι προς ανατολάς, δηλαδή προς το κέντρο του πλατώματος. Η πυκνότητα της κεραμεικής ήταν χαμηλή, κατά μέσο όρο κατώτερη των 100 οστράκων ανά τετράγωνο (0.14/μ2) με σποραδικές εξάρσεις της τάξης των 200+ οστράκων που πιθανότατα αντιπροσωπεύουν τον πυρήνα διάσπαρτων οικιών και πρόχειρων καταλυμάτων κυρίως της ελληνιστικής περιόδου. Χάρτες τυπικής απόκλισης της κατανομής κεραμεικής στο πλάτωμα δείχνουν συγκεντρώσεις οστράκων κυρίως κατά μήκος της ανατολικής προέκτασης του πλατώματος και της γραμμής του οχυρωματικού τείχους, όπως και στα νότια του νότιου αγροτικού δρόμου. Και οι δύο συγκεντρώσεις βρίσκονται στα όρια καλλιεργημένων χωραφιών, που σημαίνει ότι η άρωση ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλλε στον σχηματισμό τους.

Καταγράψαμε ελάχιστες αρχαίες λιθοπλίνθους, κάτι που δείχνει ότι μνημειώδη κτίρια δεν υπήρχαν σε αυτήν την περιοχή του πλατώματος.


Αριθμός οστράκων και κεραμιδιών που μετρήθηκαν το 2004 και 2005 στο ανώτερο πλάτωμα.


Αριθμός αρχιτεκτονικών λειψάνων που καταγράφηκαν το 2004 και 2005 στο ανώτερο πλάτωμα.Φρέαρ υπόγειας σήραγγας στο Special Tract 1.

Στο δασωμένο Special Tract 1, και συγκεκριμένα στη νοτιο-ανατολική γωνία του, καταγράψαμε ορθογώνιο φρέαρ υπόγειας σήραγγας που, κατά τα φαινόμενα, οδηγούσε στην απότομη νότια πλαγιά του πλατώματος. Παρόμοιες σήραγγες, που αποτελούν τμήμα του υδρευτικού και αποχετευτικού συστήματος της αρχαίας πόλης, εντοπίσαμε ήδη από το πρώτο έτος της έρευνας και σε άλλα σημεία του πλατώματος. Ιδιαίτερη σημασία για την ανασύνθεση του παλαιο-περιβάλλοντος της περιοχής έχει η ανακάλυψη και χαρτογράφηση σχισμής του εδάφους στη νότια πλευρά της Κοκκινιάς, και συγκεκριμένα στο τετράγωνο 21.7. Η σχισμή σηματοδοτεί την αρχή μαζικής διάβρωσης της συγκεκριμένης περιοχής, που θα οδηγήσει σταδιακά στην αποκόλληση του τμήματος αυτού και στον κατακρημνισμό του στη χαράδρα του Ασωπού. Προσεκτική παρατήρηση τέτοιων φαινομένων θα οδηγήσει σε υπολογισμό της επιφάνειας του πλατώματος που έχει αποσπασθεί από την Κλασική αρχαιότητα έως σήμερα και εξηγεί πλήρως την απουσία εδώ οποιουδήποτε ίχνους του τείχους της πόλης, που περιέτρεχε το πλάτωμα. Τέλος, ίχνη από δύο απιόσχημα πηγάδια, παρόμοια με αυτά που βρέθηκαν πέρσι στο νότιο πλάτωμα, συμπληρώνουν τις γνώσεις μας για τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων από τους αρχαίους Σικυώνιους. Δυστυχώς, η κατάσταση διατήρησης των δύο συγκεκριμένων πηγαδιών είναι αρκετά κακή, σε αντίθεση με αυτή των πηγαδιών που βρέθηκαν πέρσι και φέτος στο βόρειο και νότιο πλάτωμα.