»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2007

Γεωφυσική έρευνα


O Pat Gibbs και ο Geary Milward με το μαγνητόμετρο εν μέσω μελισσιών.

Πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιούλιο και Σεπτέμβριο από ομάδες του Πανεπιστημίου του York με επικεφαλής τον Ben Gourley, και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών με επικεφαλής τον Απόστολο Σαρρή. Στόχος των γεωφυσικών διασκοπήσεων είναι η συμπλήρωση και ο έλεγχος των δεδομένων της επιφανειακής έρευνας με την αναγνώριση και ανάλυση δομικών καταλοίπων στο υπέδαφος.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του York εργάστηκε στο πεδίο από τη 1η έως τις 28 Ιουλίου και κάλυψε με μαγνητόμετρο έκταση ίση με 123.753 μ2.

Η έρευνα έγινε και στα τρία μέρη του πλατώματος (ανώτερο, βόρειο και νότιο) και απέφερε σημαντικά αποτελέσματα για την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία της αρχαίας πόλης. Στο βόρειο πλάτωμα εντοπίστηκαν φέτος τουλάχιστον οκτώ παράλληλες οδοί, προσανατολισμού Α-Δ και μέσου πλάτους 6-6.5 μ.

Μάλιστα μία από αυτές μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε συνολικό μήκος 600 μ. Επίσης στο βόρειο πλάτωμα εντοπίστηκαν ισάριθμες κάθετες οδοί παρόμοιου πλάτους εκτός από μία, το πλάτος της οποίας αγγίζει τα 10 μ. Αυτή η πραγματική λεωφόρος διέσχιζε το πλάτωμα από Β-Ν, καθότι αναγνωρίστηκε και νότια της αγοράς της αρχαίας πόλης. Η έρευνα στο νότιο πλάτωμα απέφερε ακόμα μία κάθετη οδό και τουλάχιστον τρεις οριζόντιες.


Γεωφυσική έρευνα του Πανεπιστημίου του York τις περιόδους 2006-2007 στο βόρειο πλάτωμα.


Γεωφυσική έρευνα του Πανεπιστημίου του York τις περιόδους 2006-2007 στο νότιο πλάτωμα.


Επίσης, τόσο από το βόρειο όσο και από το νότιο πλάτωμα προέκυψαν πολλά στοιχεία για το "περιεχόμενο" των οικοδομικών νησίδων με χώρους που αναπτύσσονται γύρω από αίθρια. Σε αντίθεση με την εικόνα που αποκομίσαμε από τις δύο αυτές περιοχές, στο ανώτερο πλάτωμα δεν έχουμε καμία ένδειξη για την ύπαρξη κανάβου και τη χάραξη οδών και οικοδομικών νησίδων. Οι γραμμικές "ανωμαλίες" που αναγνωρίστηκαν στις γεωφυσικές διασκοπήσεις τόσο στο βόρειο όσο και στο νότιο άκρο του ανώτερου πλατώματος μάλλον αντιστοιχούν σε γεωλογικά ρήγματα - μέρος της διαδικασίας της φυσικής διάβρωσης των μαλακών μαργαϊκών πετρωμάτων.


Γεωφυσική διασκόπηση με τη χρήση γεωραντάρ.

Η ομάδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών εργάστηκε στον χώρο από τις 31/8 έως τις 10/9 και κάλυψε με διάφορες γεωφυσικές μεθόδους περιοχές βόρεια, ανατολικά και νότια της αγοράς, συνολικής έκτασης 56.373 μ2.

Χρησιμοποιήθηκαν όργανο για τη μέτρηση της ηλεκτρικής αντίστασης του εδάφους, μαγνητόμετρο ροής και γεω-ραντάρ.

Aναγνωρίστηκαν τουλάχιστον 13 οδοί, κατεύθυνσης Α-Δ και Β-Ν, και 3 διασταυρώσεις οδών, ενώ σε ορισμένες περιοχές τμήματα κτιρίων και συγκροτημάτων ενταγμένων στα οικιστικά τετράγωνα της αρχαίας πόλης. Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αποτελέσματα των γεωφυσικών διασκοπήσεων σε αγροτεμάχια ακριβώς ανατολικά και βόρεια της αρχαίας αγοράς, όπου η ανίχνευση οδών μας βοηθά να καθορίσουμε την έκταση και το σχήμα της αγοράς, κάτι που μέχρι τώρα αγνοούσαμε. Επιπλέον οι διασκοπήσεις με γεω-ραντάρ έδειξαν ότι τα στρώματα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου βρίσκονται σε μέσο βάθος 0,7 - 1,3 μ, κάτι που επαληθεύεται από ανασκαφές που έχουν διενεργηθεί στο πλάτωμα.


Μωσαϊκό όλων των ηλεκτρικών μετρήσεων κατά τα έτη 2004-2007.


Μωσαϊκό όλων των μαγνητικών μετρήσεων κατά τα έτη 2004-2007.


Μωσαϊκό όλων των μετρήσεων με γεωραντάρ κατά τα έτη 2004-2007.


Μετρήσεις σε διαφορετικά βάθη με γεωραντάρ σε αγροτεμάχιο ανατολικά της αρχαίας αγοράς.


Ανασύνθεση του αρχαίου πολεοδομικού καννάβου, βασισμένη στις εντοπισμένες οδούς και λεωφόρους.


Χάρη στις συνδυασμένες προσπάθειες του Πανεπιστημίου του York και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών με γεωφυσική διασκόπηση, καθώς και στον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση των εμφανών αρχιτεκτονικών καταλοίπων που σώζονται κατά χώρα είμαστε πλέον σε θέση να ανασυνθέσουμε τον αρχαίο πολεοδομικό κάνναβο ο οποίος αποτελείτο από τετράγωνα πλευράς περίπου 69 μ.