»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2009

Τοπογραφική αποτύπωση


Η αρχαία αγορά και ο περιβάλλων χώρος της με τα μνημεία χαρτογραφημένα με GPS ακριβείας.

Οι Γιάννης Λώλος, Ben Gourley και Dan Stewart προχώρησαν στην χαρτογράφηση των ανασκαμμένων μνημείων της αγοράς (του ναού και της υπερκείμενης βασιλικής, της στοάς, της παλαίστρας και του βουλευτηρίου) με τη βοήθεια μιας νέας, ακριβούς μονάδας GPS. Δεδομένου ότι αυτά τα μνημεία ανασκάφηκαν αρκετές δεκαετίες πριν και έχουν έκτοτε μερικώς καλυφθεί από χώμα, χαρτογραφήσαμε τις γωνίες και θέσεις-κλειδιά αυτών των μνημείων και βάσει αυτών των σημείων γεω-αναφέραμε τις ψηφιοποιημένες κατόψεις τους. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά ικανοποιητικό και μας έδωσε το καλύτερο σχέδιο της αγοράς της αρχαίας Σικυώνος που διαθέτουμε σήμερα. Για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια χρειάζεται να ανασκάψουμε τμήματα αυτών των μνημείων.

Επιπλέον, κάναμε μια προσπάθεια να χαρτογραφήσουμε το αρχαίο στάδιο (που δεν έχει ανασκαφεί) βάσει της διαμόρφωσης της επιφάνειας και των ορατών καταλοίπων. Μάλιστα για μεγαλύτερη βεβαιότητα διεξάγαμε γεωφυσική έρευνα στο μισό του στίβου του σταδίου, και μάλλον πετύχαμε να καθορίσουμε τα όρια του στίβου, αναγνωρίζοντας τη γραμμή του λίθινου αύλακα που περιέτρεχε τον στίβο και τις κατώτερες σειρές των εδωλίων.

Πάνω από την αγορά και το θέατρο, χαρτογραφήσαμε με GPS ακριβείας πολλά από τα αρχαία λατομεία και διάφορα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, καθώς και γεωλογικά χαρακτηριστικά που είναι ορατά στη μεταβατική ζώνη μεταξύ του ανώτερου και κατώτερου πλατώματος -σε μια περιοχή δηλαδή που δεν είχε συμπεριληφθεί στην επιφανειακή έρευνα. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που σχετίζεται με αυτή τη ζώνη είναι η βασική επικοινωνία ανάμεσα στο ανώτερο και το κατώτερο πλάτωμα στην αρχαιότητα, που πρέπει να ήταν κατάλληλη για αμαξιτή διέλευση.


H γραμμή της αρχαίας οδού πάνω από το θέατρο με δυτική κατεύθυνση.


Ο στίβος του σταδίου.


Χάρη στη χαρτογράφηση λατομείων, αναλημματικών τοίχων και πιθανότατα κρασπέδων οδού στην περιοχή πάνω από την αγορά, πιστεύουμε ότι μπορούμε να στοιχειοθετήσουμε ότι μία από τις βασικές οδούς που κατευθύνονταν προς την ακρόπολη και τη δυτική πύλη της Σικυώνος (προς την Τιτάνη) ακολουθούσε τη γραμμή της σημερινής ασφάλτου ανάμεσα στην αγορά και το θέατρο, και ένα τμήμα της έχει πιθανότατα σωθεί μέχρι σήμερα.