»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Μελέτες συντήρησης και προστασίας


Tο μεταλλικό κάλυμμα του πηγαδιού της δυτικής στοάς της αγοράς.

Το 2019 κατατέθηκαν στην ΕΦΑ Κορινθίας η μελέτη συντήρησης των ανασκαμμένων χώρων που εκπόνησε η συντηρήτριά μας Αμαλία Σιάτου και η μελέτη προστασίας και ανάδειξης του συγκροτήματος εργαστηρίων κεραμικής που εκπόνησαν οι μηχανικοί Σταύρος Μουτζουρέλλης και Θοδωρής Μαρίνης. Στα τεύχη της μελέτης συντήρησης γίνεται συστηματική κατηγοριοποίηση των κατασκευαστικών στοιχείων που απαντούν στους ανασκαμμένους χώρους, αναλυτική καταγραφή της παθολογίας τους, είτε πρόκειται για φυσικές φθορές είτε για δομικές βλάβες, και λεπτομερής αποτίμηση της κατάστασης διατήρησής τους, έτσι ώστε να καθοριστούν το είδος και οι προτεραιότητες των επεμβάσεων. Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι αφενός οι προσωρινές και εποχικές, όπως είναι η πρόχειρη στέγαση των κλιβάνων, η άμεση αντιστήριξη ή κατάχωση ετοιμόρροπων κατασκευών και η διαχείριση της βλάστησης, αφετέρου τα μόνιμα μέτρα όπως είναι οι στερεώσεις και οι σταθεροποιήσεις αρχιτεκτονικών καταλοίπων, η διαμόρφωση των πρανών των σκαμμάτων και οι καταχώσεις συγκεκριμένων τμημάτων. Στις άμεσες επεμβάσεις ήταν η κάλυψη των τομών με γεωύφασμα, η υποστήριξη των πλέον ευάλωτων κατασκευών (όπως είναι οι κλίβανοι και οι πηλοσωλήνες) με σακιά γεμισμένα με χαλίκι, και η μερική κατάχωση ευαίσθητων και ετοιμόρροπων τμημάτων. Επίσης προβλέψαμε για την κατασκευή και τοποθέτηση στέρεου, μεταλλικού καλύμματος στο πηγάδι (context 3118) της δυτικής στοάς της αγοράς. Η κατασκευή είναι από ανοξείδωτο μέταλλο και η τοποθέτηση έγινε με απλή πάκτωση των στηριγμάτων του στο χώμα (χωρίς δηλαδή προσθήκη τσιμέντου ή άλλου υλικού).


Παράδειγμα αποτύπωσης κατασκευαστικών στοιχείων του τέταρτου σκάμματός μας.


Αποτύπωση της κατάστασης διατήρησης των αρχιτεκτονικών δομών του ίδιου σκάμματος .Φωτορεαλιστική απεικόνιση των στεγάστρων των κεραμικών κλιβάνων του εργαστηριακού συγκροτήματος από τα νοτιοδυτικά.


Φωτορεαλιστική απεικόνιση του μεγάλου στεγάστρου από τα βορειο-ανατολικά.


Οι κεραμικοί κλίβανοι του πρώτου σκάμματος χρήζουν πέραν των στερεωτικών επεμβάσεων και μόνιμων στεγάστρων. Τα κριτήρια για τον σχεδιασμό των στεγάστρων και της πρόσβασης στον χώρο από τους Σταύρο Μουτζουρέλλη και Θοδωρή Μαρίνη ήταν η ανάγκη για κοντινή θέαση δεδομένου του χαμηλού ύψους των καταλοίπων, η ένταξη των στεγάστρων στο περιβάλλον τοπίο και η συσχέτισή τους με την κλίμακα των υπόλοιπων μνημείων, η επιθυμία για υπόμνηση των κλιβάνων κατά τη διαδρομή επίσκεψης, η αρχή της αναστρεψιμότητας των πρόσθετων κατασκευών και η λειτουργικότητά τους. Ως εκ τούτου, τα προτεινόμενα στέγαστρα, ένα μεγάλο εμβαδού 405 μ² στο νότιο τμήμα του σκάμματος και ένα μικρό εμβαδού 25 μ² στο βόρειο τμήμα του σκάμματος, έχουν χαμηλό ύψος και λιτή μορφή, ανοικτό σχήμα με φυσικό φωτισμό, και είναι αποσυναρμολογούμενες κατασκευές με χαμηλό κόστος συντήρησης. Επιπλέον, το μεγάλο στέγαστρο περιλαμβάνει πέντε κυκλικούς υπερυψωμένους φεγγίτες πάνω από τους αντίστοιχους κλιβάνους, έτσι ώστε να τονίζεται η παρουσία αυτών των κλιβάνων. Το υλικό που επιλέχθηκε είναι διάτρητη λαμαρίνα και πολυκαρβονικά πάνελ, έτσι ώστε αφενός να διαχέεται το φως εσωτερικά, αφετέρου να συγκρατούνται τα νερά της βροχής και να παροχετεύονται εξωτερικά του στεγάστρου.