»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2006

Αρχιτεκτονική έρευνα στο Βασιλικό


Χάρτης του Βασιλικού.

Η έρευνα κάλυψε την πλειονότητα των κτισμάτων του Βασιλικού, το οποίο χωρίσαμε σε πέντε τομείς (I έως V) ξεκινώντας από τον παλιό πυρήνα του χωριού (τομέας I) και συνεχίζοντας κατά τη φορά των δεικτών του ρολογιού μέχρι τον τομέα V. Οι τομείς ορίζονται από δρόμους του χωριού. Στόχος ήταν ο εντοπισμός, η καταγραφή και η φωτογράφιση όλου του αρχαίου και μεταγενέστερου υλικού στα σπίτια, εκκλησίες, αποθήκες και τα υπόλοιπα κτίσματα του Βασιλικού. Ερευνήθηκαν περίπου 300 ιδιοκτησίες, και βρέθηκαν είτε εντοιχισμένα είτε διάσπαρτα κυριολεκτικά εκατοντάδες αρχαία spolia, κυρίως λιθόπλινθοι διαφόρων μεγεθών και τμήματα κιόνων διαφόρων διαστάσεων και εποχών.

Διαπιστώθηκε ότι το αρχαίο θέατρο και τα τείχη της πόλης ήταν οι πλέον προφανείς και άμεσα διαθέσιμες πηγές λίθου για τους κατοίκους του Βασιλικού. Σε δύο περιπτώσεις (Ι.12, IV.49) ο όγκος και η συνάφεια του αρχαίου υλικού δείχνουν ότι εκεί ή σε μεγάλη εγγύτητα βρίσκονται και τα αρχαία κτίρια, πιθανότατα οι ναοί, απ' όπου προέρχεται το υλικό. Η μελέτη και ενδεχομένως η περισυλλογή κάποιων από τα spolia που καταγράψαμε θα διαφωτίσει την αρχαιολογία του αστικού χώρου, συμπληρώνοντας την εικόνα που αποκομίζουμε από τις σωστικές ανασκαφές και την επιφανειακή έρευνα.


Λιθόπλινθος σκαλισμένη ως λεκάνη στην ιδιοκτησία Ι.10.


Σπόνδυλοι κιόνων στο I.12.


Βάση Ιωνικού κίονα στο I.105.


Λίθινος λουτήρας ή περιρραντήριο στο I.105.


Μήτρα χυτηρίου στο I.106.


Τμήμα γείσου με οδόντες από Ιωνικό θριγκό στο I.108.


Ιωνικό κιονόκρανο στο III.16.


Δωρικό κιονόκρανο στο IV.49.


Τμήμα από αρχαίο ανώφλι, επαναχρησιμοποιημένο το 1889 ως ταφόπλακα από το V.33.


Κατώφλι θύρας στο IV.49.