»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Κεραμική συλλογή αναφοράς

Η κεραμική συλλογή αναφοράς απαρτίζεται από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα κεραμικών που βρίσκουμε στο πλάτωμα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Σικυώνας. Καταρτίστηκε από τους Scott Gallimore, Sarah James, Alice Ognier και Χρύσα Βαρελά, με βάση τα αποτελέσματα των ανασκαφών της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας γύρω από την αγορά της αρχαίας πόλης κατά τα έτη 2013-2019. Η συλλογή θα ανανεώνεται με τη συνέχιση των ανασκαφών και της μελέτης.

Τοπική κεραμική

Εισηγμένη κεραμική