»
Έρευνα Αρχαίας Σικυώνας

Η έρευνα του 2006

Γεωφυσική έρευνα

Η γεωφυσική έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Ιούλιο και Οκτώβριο, από ομάδες του Πανεπιστημίου του York και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών αντίστοιχα. Στόχος των γεωφυσικών διασκοπήσεων είναι η συμπλήρωση και ο έλεγχος των δεδομένων της επιφανειακής έρευνας με την αναγνώριση και ανάλυση υλικών καταλοίπων του υπεδάφους. Κατά συνέπεια, ακολουθούμε την τακτική της διαίρεσης των αγροτεμαχίων σε τετράγωνα 20 Χ 20 μ, ιδανικά τα ίδια τετράγωνα που καλύπτονται από την επιφανειακή έρευνα.

Η ομάδα του Πανεπιστημίου του York επικεντρώθηκε σε 37 αγροτεμάχια των τριών περιοχών του πλατώματος, καλύπτοντας συνολικά έκταση περίπου 94.000 μ2.

Η χαρτογράφηση έγινε αποκλειστικά με μαγνητικές διασκοπήσεις και χρήση διαφορικού μαγνητόμετρου ροής (fluxgate gradiometer).

Από τα πολλά ανθρωπογενή κατάλοιπα που ανιχνεύθηκαν, θα περιοριστούμε στα πλέον ενδεικτικά. Στο ανώτερο πλάτωμα, και συγκεκριμένα στα UP25-26, διακρίνεται τετράγωνο κτίσμα με διαστάσεις περίπου 10 Χ 10 μ και προσανατολισμό Β-Ν, Α-Δ.


Χάρτης γεωφυσικών διασκοπήσεων που πραγματοποιήθηκαν εκτός της περιοχής της αρχαίας αγοράς.


O Pat Gibbs ερευνά το πρώτο από τα 94.000 μ2.


Το τετράγωνο κτίσμα στα UP 25-26.


Στο βόρειο πλάτωμα ανακαλύφθηκαν τμήματα κτισμάτων και οικοδομικών τετραγώνων, καθώς και τέσσερις διασταυρώσεις οδών, που σε συνδυασμό με τα επιφανειακά δεδομένα βοηθούν στην ανασύνθεση του αρχαίου πολεοδομικού καννάβου. Συγκεκριμένα, στη βόρεια πλευρά του πλατώματος αναγνωρίστηκε ορθογώνιο κτίριο διαστάσεων περίπου 21 Χ 10 μ με εσωτερικές διαιρέσεις και προσανατολισμό Β-Ν. Τμήμα κτίσματος ή οικοδομικού τετραγώνου φαίνεται και στα παρακείμενα τετράγωνα.


Αρχιτεκτονικές δομές στο NP 1.2.


Προκαταρκτική απόδοση και ερμηνεία γεωφυσικών ανωμαλιών στο βόρειο πλάτωμα.


Τμήματα οδών της αρχαίας πόλης πλάτους 5-6,5 μ, καθώς και σταυροδρόμια αναγνωρίζονται καθαρά σε αρκετά αγροτεμάχια. Ο προσανατολισμός τους είναι Β-Ν, Α-Δ, και ορίζουν το πλάτος της αρχαίας οικοδομικής νησίδας περίπου στα 60 μ. Το μήκος της νησίδας από τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται να μην ήταν σταθερό, αλλά περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων και εργασία πεδίου είναι αναγκαίες για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.


Προκαταρκτική ανασύνθεση των αρχαίων οικοδομικών τετραγώνων βάσει των γεωφυσικών διασκοπήσεων.


Τμήματα οικοδομικών τετραγώνων στο SP 30.


Στο νότιο πλάτωμα εντοπίστηκαν τμήματα οικοδομικών τετραγώνων με περίστυλα αίθρια οικιών μεγάλων διαστάσεων στα SP30 και 38, ενώ τμήμα σημαντικής οδού κατεύθυνσης Α-Δ και πλάτους περίπου 6,5 μ ανιχνεύθηκε σε γειτονικό αγροτεμάχιο.

Το επόμενο στάδιο στην επεξεργασία των γεωφυσικών δεδομένων είναι η αντιπαραβολή τους με τα επιφανειακά δεδομένα και τις πυκνότητες τεχνέργων από τα αντίστοιχα τετράγωνα.

Η ομάδα του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών κάλυψε με γεωφυσικές μεθόδους σχεδόν όλο το υπόλοιπο μέρος του περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου και τμήματα της περιβάλλουσας περιοχής -συνολικά έκταση 48.600 μ2.

Οι διασκοπήσεις έγιναν με ηλεκτρικές και μαγνητικές μεθόδους, καθώς και με τη χρήση γεωραντάρ.


H Guangron Sen ερευνά με το γεωραντάρ Noggin Plus-Small Cart το parking του αρχαιολογικού χώρου.


Η αρχαία αγορά.


Επίσης έγινε τοπογραφική αποτύπωση όλων των ορατών και ανασκαμμένων κτισμάτων της αρχαίας αγοράς με GPS ακριβείας και με γεωδαιτικό σταθμό (total station). Βόρεια της παλαίστρας, η βόρεια (πίσω) πλευρά της στοάς που περιέβαλε τον ναό (Περιοχή C - το ιερό εντοπίστηκε το 2004) φαίνεται να είχε εναλλάξ ημικυκλικές και ορθογώνιες κόγχες, κάτι που απαντάται σε αρκετά στωϊκά οικοδομήματα του ελληνιστικού και ρωμαϊκού κόσμου.


Μαγνητικές διασκοπήσεις βόρεια της παλαίστρας (περιοχή C).


Ο πίσω τοίχος της στοάς του ιερού βόρεια της παλαίστρας με ορθογώνιες και τετράγωνες κόγχες.


Επιπλέον, αρχιτεκτονικές δομές αποκαλύφθηκαν ακριβώς βόρεια του περιστυλίου. Πλέον εντυπωσιακά είναι τα κατάλοιπα που ανιχνεύτηκαν νότια του βουλευτηρίου και της μακράς στοάς (περιοχή D). Εδώ φαίνεται να έχουμε τουλάχιστον μία οδό και τμήματα οικοδομικών τετραγώνων, αποδεικνύοντας πλέον ότι η στοά και το βουλευτήριο όριζαν την αγορά προς νότον.


Μαγνητικές διασκοπήσεις στην Αγορά (περιοχή D).


Λεπτομέρεια της περιοχής D, με τα οικοδομικά τετράγωνα νότια της στοάς και του βουλευτηρίου.


Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η περιοχή βόρεια του θεάτρου (περιοχή Ε) όπου εντοπίστηκε ορθογώνιο περιστύλιο διαστάσεων περίπου 12 Χ 15 μ, και ανατολικότερα πιθανώς τμήμα οδού με κατεύθυνση Β-Ν.

Τμήμα αρχαίας οδού με την ίδια κατεύθυνση και πλάτος περίπου 5 μ διακρίνεται και στην περιοχή δυτικά του μουσείου. Η άσφαλτος που οδηγεί από το χωριό στον αρχαιολογικό χώρο ερευνήθηκε με γεωραντάρ σε μεγάλο μήκος και φαίνεται ότι κάλυψε πολλά κτίσματα.


Προκαταρκτικά αποτελέσματα των μαγνητικών διασκοπήσεων βόρεια του θεάτρου (περιοχή Ε).


Προκαταρκτικά αποτελέσματα της έρευνας τμήματος του κεντρικού δρόμου του Βασιλικού με γεωραντάρ.


Εάν αυτές οι αρχιτεκτονικές δομές είναι αρχαίες, τότε σημαίνει ότι ο κεντρικός δρόμος του Βασιλικού τουλάχιστον των τελευταίων δύο αιώνων δεν συμπίπτει με αρχαία οδό. Στην αντίθετη περίπτωση, κάποια στιγμή στη μακραίωνη ιστορία του τόπου η αρχαία οδός εγκαταλείφθηκε και καταπατήθηκε. Περαιτέρω έρευνα θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε στο πρόβλημα.