Δεν έχετε συνδεθεί

Ακρόπολη: Ιερό της Δήμητρας και Κόρης

Στην κορυφή της ακρoπόλεως δεσπόζουσα θέση κατέχει ένα σημαντικό ιερό, που ήταν σε χρήση από τα τέλη του 8ου π.Χ. αι. έως και τον 3ο μ.Χ. αι. Ήρθαν στο φως τα κατάλοιπα τουλάχιστον τεσσάρων κτιρίων (Κτίρια 3-6). Το πλήθος και το είδος των ευρημάτων (πήλινα ειδώλια - γυναικών, υδριαφόρων και παιδιών - πολύμιξα φωτιστικά σκεύη, ελευσινιακοί κέρνοι κ.ά.), καθώς και επιγραφές που βρέθηκαν αφενός κατά τις ανασκαφές και αφετέρου στο ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα, οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι το ιερό ήταν αφιερωμένο στη λατρεία της Δήμητρας και της Κόρης.

Το Νότιο τμήμα του πλατώματος της κορυφής καταλαμβάνουν κτίρια που σχετίζονται με την άμυνα της ακροπόλεως (Κτίρια 1-2).

Αεροφωτογραφία των ιερών της Άνω Πόλεως (φωτ. Κ. Μαζαράκη Αινιάνος).