Δεν έχετε συνδεθεί

Ιστορία της Κύθνου - Εισαγωγή

Από τα τέλη του 19ου αι. που ο Αντώνιος Βάλληνδας συνέγραψε τα Κυθνιακά και την Ιστορία της νήσου Κύθνου χρειάστηκε περίπου ένας αιώνας για να ασχοληθεί κάποιος μελετητής σοβαρά με την αρχαία ιστορία του νησιού[1]. Τα νεότερα φιλολογικά και επιγραφικά δεδομένα συγκέντρωσε ο L. Robert το 1977 σε σημαντική μελέτη της αρχαίας ιστορίας του νησιού[2], ενώ μια σύνθεση των ιστορικών δεδομένων εκδόθηκε το 1993[3]. Μια πρόσφατη ανασκόπηση της ιστορίας της Κύθνου κατά την ελληνιστική και αυτοκρατορική εποχή και πως αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της ιστορίας του ευρύτερου Αιγαιακού χώρου μπορεί κανείς να βρει στη μονογραφία του Π.Ν. Νίγδελη[4]. Οι ειδικές μελέτες των P. Brun και K. Sheedy είναι επίσης άξιες μνείας[5].


Χάρτης της αρχαίας πόλης της Κύθνου (σχέδιο: Α. Μαζαράκης Αινιάν).

[1] Βλ. ωστόσο:
RE XII1, 1924, στήλες 219-223. Kleine Pauly III, 1969, στήλες 423-424.
Α. Μηλιαράκη, Κυκλαδικά (Αθήνα 1874) 45-46, 311-313. Γούναρης.
Για μία αξιέπαινη προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο βλ. Γ. Φιλιππαίου, Σύντομη ιστορία της Κύθνου (Αθήνα 1998).

[2] Monnaies Hellenistiques, RNum 19, 1977, 7-34.

[3] Α Μαζαράκης Αινιάν, Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο: Το τείχος της αρχαίας Κύθνου, AE 1993, 219-222.

[4] Πολίτευμα και Κοινωνία των πόλεων των Κυκλάδων κατά την Ελληνιστική και Αυτοκρατορική εποχή (Θεσσαλονίκη 1990) ειδικότερα σελ. 199, 201, 202, 205, 209, 211, 215, 216, 219, 221, 223, 224-225, 229, 245, 247, 273, 282-283.

[5] P. Brun, Les voyageurs modernes dans les Cyclades, Dialogues d’Histoire Ancienne 19, 1993, 223-233.
Του ιδίου, La stele des cereales de Cyrene et le commerce du grain en Egee au IVe s. av. J.C., ZPE 99, 1993, 185-196.
Του ιδίου, La faiblesse insulaire: Histoire d’un tops, ZPE 99, 1993, 165-183, με συχνές αναφορές στην Κύθνο.
Του ιδίου, Pauvrete et impuissance de Kythnos. Essai pour un jugement equilibre, Κέα-Κύθνος, 657-668.
Του ιδίου, Du fromage de Kythnos au marbre de Paros: la question des appellations controlees dans l’antiquite grecque, REA 99, 1997, 401-409.
K. Sheedy, The Origins of the Second Nesiotic League and the Defence of Kythnos, Historia 45, 1996, 423-449.