Δεν έχετε συνδεθεί

Η αρχαία νεκρόπολη

Το κύριο νεκροταφείο της αρχαίας πόλης καταλαμβάνει μεγάλη έκταση έξω από το Νότιο σκέλος του τείχους, ενώ ομάδες τάφων παρατηρούνται και έξω από την Βορειοδυτική πύλη. Δεν χωρά αμφιβολίες ότι οι περισσότερες ανάγλυφες ταφικές στήλες του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου των Αθηνών προέρχονται από τον χώρο αυτό.


Πρώιμη αρχαϊκή επιτύμβια ενεπίγραφη στήλη (σχ. Α. Μαζαράκη Αινιάνος).
Επιτύμβια στήλη γυμνού νέου. Γύρω στο 430 π.Χ. Συλλογή Γλυπτών Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (ΕΑΜ αρ. 37).

Κατά τις επιφανειακές έρευνές από την ευρύτερη περιοχή του νεκροταφείου συλλέχτηκαν θραύσματα από 5 ενεπίγραφες στήλες. Η παλαιότερη χρονολογείται στα μέσα του 7ου αι. π.Χ. και φέρει την επιγραφή Χαρικλος σάμα ΑΛΑ[---. Ο δωρικός τύπος σάμα αντί του αναμενόμενου ιωνικού σήμα είναι αξιοπρόσεκτος.

Από την ίδια περιοχή προέρχεται το κάτω τμήμα μικρής μαρμάρινης ανάγλυφης ταφικής στήλης της ελληνιστικής εποχής που εικονίζει κατενώπιον παιδική μορφή που με το δεξί χέρι κρατά τσαμπί από σταφύλια και μεγάλο θραύσμα μαρμάρινης σαρκοφάγου ρωμαϊκών χρόνων με ωραία φυτική διακόσμηση.