Δεν έχετε συνδεθεί

Ανασκαφική έκθεση 2007

Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2007 πραγματοποιήθηκε μελέτη του υλικού των ανασκαφικών περιόδων 2002-2006 από το ιερό του Μεσαίου Πλατώματος στην αρχαία πόλη της Κύθνου. Καταγράφηκε μεγάλο μέρος των κινητών ευρημάτων από το ιερό του Μεσαίου Πλατώματος. Εκπονήθηκαν αρκετά σχέδια ευρημάτων και πολλά από αυτά φωτογραφήθηκαν. Έγινε επίσης ανακατάταξη και τακτοποίηση του υλικού εντός της αποθήκης.

Υποβρύχια ανασκαφή λιμανιού

Οι υποβρύχιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν για τρίτη συνεχόμενη περίοδο από 8/9-22/9/2007, σε συνεργασία με την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων.


Ο χώρος της έρευνας.

Το 2007, άρχισε η συστηματική υποβρύχια ανασκαφή του αρχαίου λιμανιού της πόλης της Κύθνου (όρμος «Μανδράκι»). Συγκεκριμένα διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα, διάρκειας 15 ημερών (8/9-22/9/2007), με τη χρήση υδραντλίας.


Μετρήσεις βάθους κατασκευών με τη χρήση χωροβάτη.

Μία μνημειακή κατασκευή (Τοίχος 2), φοράς Α-Δ, που είχε εντοπιστεί το 2006 σε βάθος 2,50-3,00 μέτρων, παρακολουθήθηκε σε μήκος περίπου 30 μέτρων. Στο Ανατολικό του άκρο πραγματοποιήθηκαν δύο τομές, Α και Β, προκειμένου να αποσαφηνιστούν η αρχιτεκτονική μορφή και η χρονολόγηση της κατασκευής. Ο τοίχος σώζεται σε ύψος 1 μ. και εδράζεται όπως φάνηκε πάνω σε μεγάλα βότσαλα (αρχαία ακτογραμμή;).


Χρήση υδραντλίας.


Λίθινη επίστεψη των επάλξεων του παράκτιου τείχους.

Στο γκρέμισμα της εξωτερικής (Νότιας) όψης του αποκαλύφτηκε κατεργασμένος δόμος τριγωνικής διατομής που ενδέχεται να ανήκει στην επίστεψη των επάλξεων τείχους. Εάν δεχτούμε ότι ο δόμος βρίσκεται στην αρχική του θέση, τότε ο Τ2 ίσως αποτελεί τμήμα της παράκτιας οχύρωσης της αρχαίας πόλης. Η υπόθεση αυτή ενισχύεται και από το πλάτος του Τ2, το οποίο αγγίζει τα 3 μέτρα. Στα κινητά ευρήματα συγκαταλέγονται αρκετά θραύσματα αγγείων των υστερορωμαϊκών – παλαιοχριστιανικών χρόνων, καθώς και μολύβδινα αντικείμενα.

Συμμετέχοντες - Χρηματοδότηση

Στις εργασίες συμμετείχαν οι παλαιοί και έμπειροι συνεργάτες του προγράμματος, Χριστίνα Μητσοπούλου και Εύα Χαραλαμπίδου (αρχαιολόγοι του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας του ΙΑΚΑ), Δημήτρης Κουρκουμέλης (αρχαιολόγος της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων και διδάσκων του τμήματος ΙΑΚΑ), προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ΙΑΚΑ, πτυχιούχοι αρχαιολογίας της Ελλάδας και του εξωτερικού. Στις υποβρύχιες έρευνες μετείχε ομάδα αποτελούμενη από 18 αρχαιολόγους-δύτες από την Ελλάδα, τη Δανία, τη Γαλλία και την Τυνησία. Στις καταγραφές πήραν μέρος προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Πανεπιστημίου Αθηνών και πανεπιστημίων του εξωτερικού.


Ερευνητική ομάδα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 2007.

Το πρόγραμμα κατά το 2007 στηρίχθηκε οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και το Δήμο Κύθνου. Η έρευνα υποστηρίχτηκε ποικιλοτρόπως από το Καταδυτικό Κέντρο της Κύθνου "Aqua Team". Το ανασκαφικό-ερευνητικό πρόγραμμα του Βρυοκάστρου πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΚΑ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (υπό τη διεύθυνση της κας Β. Γιαννούλη) και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων (υπό τη διεύθυνση του κ. Δ. Κουρκουμέλη).