Δεν έχετε συνδεθεί

Βιβλιογραφία για την Κύθνο

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ: Κέα-Κύθνος = Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου Κέα-Κύθνος, 22-25 Ιουνίου 1994, εκδ. Λ. Μενδώνη & Α. Μαζαράκης Αινιάν (ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ 27) (Αθήνα 1998).

 • Y. Bassiakos, O. Philaniotou, "Early Copper Production on Kythnos: Analytical Approaches to the Reconstruction of Metallurgical Process", στο: P.M. Day, R.C.P. Doonan (επιμ.), Metallurgy in the Early Bronze Age Aegean (Sheffield 2007) 19-56.
 • Αντ. Βάλληνδας, Κυθνιακά (Ερμούπολις 1882).
 • Αντ. Βάλληνδας, Ιστορία της νήσου Κύθνου (Αθήνα 1896).
 • J.Th. Bent, The Cyclades or Life among the Insular Greeks (London 1885) 428-447.
 • P. Brun, Les voyageurs modernes dans les Cyclades, Dialogues d´Histoire Ancienne 19, 1993, 223-233.
 • P. Brun, La stèle des céréales de Cyrène et le commerce du grain en Egée au IVos. av. J.C., ZPE 99, 1993, 185-196.
 • P. Brun, La faiblesse insulaire: Histoire d´un topοs, ibid., 165-183.
 • P. Brun, Pauvreté et impuissance de Kythnos. Essai pour un jugement equilibré, στο Κέα-Κύθνος, 657-668.
 • P. Brun, Du fromage de Kythnos au marbre de Paros: la question des appellations controlées dans l´antiquité grecque, REA 99, 1997, 401-409.
 • A. Buchon, Voyage dans l´Eubée, les îles Ioniennes et les Cyclades en 1841 (Paris 1911) 239-245.
 • J. Cherry, Four Problems in Cycladic Prehistory, Papers in Cycladic Prehistory, εκδ. J.L. Davis & J.F. Cherry (Los Angeles 1979) 28-32.
 • Α. Γούναρης, Έρευνες οικιστικής των Πρωτογεωμετρικών – Γεωμετρικών Κυκλάδων και τα ζητούμενα της Κυκλαδικής πρωτοϊστορίας, στο Κυκλαδικόν Φως. Τιμητικός τόμος στη μνήμη του Νίκου Ζαφειρόπουλου (Αθήνα 1999) 96-113.
 • Αντ. Γούναρης, Η Κύθνος (Αθήνα 1938).
 • J.L. Fitton, Esse Quam Videri: A Reconsideration of the Kythnos Hoard of Early Cycladic Tools, AJA 93, 1989, 31-39.
 • K.G. Fiedler, Reise durch alle Theile des Königreiches Griechenland II (Leipzig 1841) 94-105.
 • G. Gerola, Fermenia (Kythnos - Thermja), ASAtene 6-7, 1923-24, 42-82.
 • Φ. Ζαφειροπούλου, ΑΔ 23, 1968, Χρονικά, 383.
 • Φ. Ζαφειροπούλου, ΑΔ 34, 1979, Χρονικά, 367.
 • O. Hadjianastasiou & S. MacGillivray, An Early Bronze Age Copper Smelting Site on the Aegean Island of Kythnos. 2: The Archaeological Evidence, στο Αspects of Ancient Mining and Metallurgy: Acta of a British School at Athens Conference at Bangor, 1986, εκδ. J. Ellis-Jones (Bangor1986) 31-34.
 • I. Haugsted, Τα ελληνικά τετράδια σχεδίων του αρχιτέκτονα Χριστιανού Χάνσεν, Αρχαιολογία 17, 1985, 56-63.
 • I. Haugsted, Η Κύθνος στα 1700, 1836, 1845 (Αθήνα 1987).
 • H. Hauttecoeur, L´île de Kythnos, Bulletin de la Société Royale Belge de Géographie 21, 1897, 417-447.
 • Του ιδίου, Le folklore de l´ île de Kythnos. Conférence donnée à la Société Royale Belge de Géographie le 11 Novembre 1897 (Bruxelles 1898).
 • Κ. Honea, Prehistoric Remains on the Island of Kythnos, AJA 79, 1975, 277-279.
 • Π. Θέμελης, Ο Δαμοφών στην Κύθνο, στο Κέα-Κύθνος, 437-448.
 • Π. Καββαδία, Περί τινος εν Κύθνω ευρεθείσης μαρμάρινης κεφαλής της Αφροδίτης, Παρνασσός 5, 1881, 92.
 • Α. Κύρου – Δ. Αρτέμης, Ο κάπρος της Κύθνου. Αργυρά νομίσματα μιας νήσου των Κυκλάδων, Νομισματικά Χρονικά 17, 1998, 43-58.
 • A. Kyrou – D. Artemis, The silver coinage of Kythnos in the early 5thcentury BC, στο Studies in Greek Numismatics in the memory of martin Jessop Price, εκδ. R. Ashton & S. Hunter (London 1998) 233-236.
 • Ξ. Λανδερέρ, Περί των εν Κύθνω θερμών υδάτων (Αθήνα 1835).
 • Γ.Φ. Λεβαντή, Αντωνίου Ν. Βάλληνδα βιογραφικά στοιχεία (Αθήνα 1994).
 • Η. Μπεριάτος, Ειδική χωροταξική μελέτη Κέας-Κύθνου-Σερίφου-Σίφνου, ΥΠΕΧΩΔΕ (Α´ φάση Αθήνα 1993) (Γ´ φάση Αθήνα 1995).
 • Μ. Παγούνης & Αχ. Γάκης, Έκθεση υδρογεωλογικής έρευνας για τη βελτίωση της υδρεύσεως των οικισμών της νήσου Κύθνου νομού Κυκλάδων, ΙΓΜΕ (Αθήνα 1980).
 • Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν, Χριστιανός Χάνσεν (Αθήνα 1993).
 • Α. Πετροχείλου, Το σπήλαιο Καταφύκι, Δελτίο Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας 9, 1967, 23-32.
 • A. Philippson, Beiträge zur kenntnis der griechischen Inselwelt (Gotha 1901) 51-56.
 • J. Pitton De Tournefort, Relation d'un voyage au Levant II (Lyon-Paris 1717).
 • C. Renfrew, Cycladic Metallurgy and the Aegean Early Bronze Age, AJA 71, 1967, 7-9.
 • L. Robert, Monnaies Hellénistiques, Revue Numismatique 19, 1977, 7-34.
 • L. Ross, Reisen auf den griechischen Inseln des ägäischen Meeres I (Stuttgart-Tübingen 1840) 111-113.
 • A. Sampson et al., The Mesolithic Settlement at Maroulas, Kythnos, Mediterranean Archaeology and Archaeometry 2, no. 1, 2002, 45-67.
 • A. Sampson et al., The Prehistory of the Island of Kythnos (Cyclades, Greece) and the Mesolithic Settlement at Maroulas (Krakow 2010)
 • K. Sheedy & Ch. Papageorgiadou, The Coinage of Kythnos, στο Κέα-Κύθνος, 649-655.
 • K. Sheedy, The Origins of the Second Nesiotic League and the Defense of Kythnos, Historia 45, 1996, 423-449.
 • Z. Stos-Gale & N. Gale, An Early Bronze Age Copper Smelting Site on the Aegean Island of Kythnos, στο Aspects of Ancient Mining and Metallurgy: Acta of a British School at Athens Conference at Bangor, 1986, εκδ. J. Ellis-Jones (Bangor 1986)23-29.
 • Z. Stos-Gale, The Role of Kythnos and Other Cycladic Islands in the Origins of Early Minoan Metallurgy, στο Κέα-Κύθνος, 717-735.
 • Α. Φίλιππα-Touchais, Οι αρχαιότητες της Κύθνου μέσα από τις μαρτυρίες των περιηγητών, στο Κέα-Κύθνος, 335-362
 • Γ. Φιλιππαίος, Σύντομη ιστορία της Κύθνου (Αθήνα 1998).
 • Ι. Φουστάνος, Τα εν Κύθνω θερμά ιαματικά ύδατα (Ερμούπολις 1912)
 • Ι. Φουστάνος, Περί των Ιαματικών Λουτρών Κύθνου, δίχως ημερομηνία.
 • Ό. Χατζηαναστασίου, Σημειώσεις από την Κύθνο, στο Κέα-Κύθνος, 259-273.