Δεν έχετε συνδεθεί

Δημοσιεύεσεις

Δημοσιεύσεις Α. Μαζαράκη Αινιάνος περί Κύθνου

 • A. Mazarakis Ainian (επιμ.), Les sanctuaires archaïques des Cyclades, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017.
 • Α. Mazarakis Ainian A., The sanctuaries of ancient Kythnos, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2019

 • Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο: Έκθεση για τις ερευνητικές περιόδους 1991-1995, Πρακτικά της Αρχαιολογικής Εταιρείας (1995), 137-209.
 • Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, 22-25 Ιουνίου 1994, επιμ. Λ. Μενδώνη & Α. Μαζαράκης Αινιάν (Μελετήματα 27, ΚΕΡΑ-ΕΙΕ), Αθήνα 1998.
 • Επιφανειακές έρευνες στη νήσο Κύθνο: Το τείχος της αρχαίας Κύθνου, Aρχαιολογική Εφημερίς (1993) 217-253.
 • Ricognizioni Archeologiche nell'isola di Kithnos, στο Le Ciclade ed il Mondo Egeo, Atti del Seminario Internazionale di Studi, Roma 19-21 Novembre 1992, επιμ. D. Schilardi-E. Lanzillotta, Roma 1995, 245-273.
 • Επιγραφές από την Κύθνο, HOROS 10-12 (1992-98), 449-454.
 • Αρχαία Κύθνος. Ιστοριογραφία και αρχαιολογικές έρευνες, στο Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, 22-25 Ιουνίου 1994, επιμ. Λ. Μενδώνη & Α. Μαζαράκης Αινιάν (Μελετήματα 27, ΚΕΡΑ-ΕΙΕ), Αθήνα 1998, 49-63.
 • The Kythnos Survey Project. A Preliminary Report, στο Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, 22-25 Ιουνίου 1994, επιμ. Λ. Μενδώνη & Α. Μαζαράκης Αινιάν (Μελετήματα 27, KΕΡΑ-ΕΙΕ), Αθήνα 1998, 363-379 (κείμενο), 397-435 (εικόνες).
 • Επιφανειακές έρευνες στην αρχαία πόλη της Κύθνου, στο Πρακτικά Β' Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Θήρα 31 Αυγ. - 3 Σεπτ. 1995, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ΙΗ’, 2002-2003, Αθήνα 2005, 154-186.
 • Les structures défensives antiques dans les Cyclades: L'exemple de Kythnos, Revue des Etudes Anciennes, fascicule 2, tome 107 (décembre 2005) (από κοινού με D. Louyot) 691-715
 • Κύθνος, στο Νησιά του Αιγαίου: Αρχαιολογία, εκδόσεις Μέλισσα (επιμ. Α. Βλαχόπουλος), Αθήνα 2005, 246-255.
 • Ένα δημόσιο κτήριο των ελληνιστικών χρόνων στην Κύθνο, in ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Μανόλη Κορρέ, Αθήνα 2016, 445-457.
 • Μαζαράκης Αινιάν Α., υπό εκτύπωση, Ανασκάπτοντας το Ασκληπιείο και το Αφροδίσιο της Κύθνου (2015-2018),στο Περὶ τῶν Κυκλάδων νήσων Το Αρχαιολογικό Έργο στις Κυκλάδες Διεθνές Συνέδριο Αθήνα, 22-26 Νοεμβρίου 2017.
 • A. Mazarakis Ainian,  Archaic Sanctuaries of the Cyclades: Research of the Last Decade, in Z. Archibald (ed.), Archaeological Reports for 2012-2013, 96-102

Συνθετικές προκαταρκτικές μελέτες των ανασκαφών του ιερού του Βορείου άκρου του Μεσαίου Πλατώματος (2002-2006) έχουν δημοσιευτεί από τον Α. Μαζαράκη Αινιάνα στα:

 • Inside the adyton of a Greek temple: Excavations on Kythnos (Cyclades), στο Architecture and Archaeology in the Cyclades, Colloquium in honour of J.J. Coulton, Oxford University, Lincoln College, April 16-17, 2004 (επιμ. Μ. Geroulanou & M. Stamatopoulou), Oxford 2005, 87-103.
 • Από την επιφανειακή έρευνα στην ανασκαφή. Το ιερό της αρχαίας Κύθνου, στο Έπαθλον. Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Άδωνι Κ. Κύρου, Πόρος, 7-9 Ιουνίου 2002(επιμ. Ε. Κονσολάκη), Αθήνα 2007, 301-374 (από κοινού με Χ. Μητσοπούλου).
 • Réflexions sur les systèmes votifs aux sanctuaires de Kythnos (Cyclades), στο Prêtre C. (επιμ.), Le donateur, l'offrande et la déesse. Systèmes votifs dans les sanctuaires de déesses du monde grec, avec la collaboration de St. Hysecom-Haxhi (Kernos, Suppl. 23) Liège 2009, 287-318.
 • Ein antikes Heiligtum auf Kythnos, στο H. Frielinghaus & J. Stroszeck (επιμ.), Neue Forschungen zu griechischen Städten und Heiligtümern: Festschrift für Burkhardt Wesenberg zum 65. Geburtstag, Möhnesee 2010, 21-53.
 • A. Μαζαράκης Αινιάν, Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου στο Βρυόκαστρο Κύθνου, στο Νησιωτικές Ταυτότητες. Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην έρευνα και ανάδειξη του πολιτισμού του Αρχιπελάγους (επιμ.. Μ. Αλβανού), Μυτιλήνη 2013, 104-105.
 • A. Mazarakis Ainian,  Archaic Sanctuaries of the Cyclades: Research of the Last Decade, in Z. Archibald (ed.), Archaeological Reports for 2012-2013, 96-102

Mελέτες για τις υποβρύχιες ανασκαφές στο λιμάνι της αρχαίας Κύθνου (2005 κ.ε.):

 • Mazarakis Ainian, A., Kourkoumellis, D., Charalampidou, E. "Maritime Archaeological Research in the Ancient Harbour of Kythnos (Cyclades)", TROPIS X (δεν εκδόθηκαν πρακτικά).
 • Μαζαράκης Αινιάν Α., Κουρκουμέλης Δ. & Χαραλαμπίδου Ε., υπό εκτύπωση, Υποβρύχιες έρευνες στο αρχαίο λιμάνι της Κύθνου,στο Γ΄ Διεθνές Κυκλαδολογικό Συνέδριο "Οι Κυκλάδες στη διαχρονία: Χώρος-Άνθρωποι", Ερμούπολη Σύρου, 25-29.5.2016.
 • Μαζαράκης Αινιάν Α.,Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου στο Βρυόκαστρο Κύθνου, στο Νησιωτικές Ταυτότητες. Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην έρευνα και ανάδειξη του πολιτισμού του Αρχιπελάγους (επιμ.. Μ. Αλβανού), Μυτιλήνη 2013, 104-105

Ετήσιες ανασκαφικές εκθέσεις δημοσιεύονται στα περιοδικά Bulletin de Correspondence Hellénique και Archaeological Reports.

Μελέτες συνεργατών - μελών της ερευνητικής ομάδας Κύθνου

Δημοσιεύσεις Χ. Μητσοπούλου:

 • Το ιερό της Δήμητρας στην Κύθνο και το αττικό ελευσινιακό σκεύος, Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2007 (αδημοσίευτη).
 • Βρυόκαστρο Κύθνου: Κεραμεική, Λύχνοι και Ειδώλια από την αρχαία πόλη και το ιερό της Ακρόπολης. Πρώτα στοιχεία από την Επιφανειακή Έρευνα, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ΙΗ´ 2002-2003, Πρακτικά Β´ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Θήρα 31 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1995, Μέρος Β´, Αθήνα 2005, 293-358.
 • Από την επιφανειακή έρευνα στην ανασκαφή: το ιερό της αρχαίας Κύθνου, στο Ε. Κονσολάκη-Γιαννοπούλου (επ.), Έπαθλον. Αρχαιολογικό Συνέδριο προς τιμήν του Αδώνιδος Κ. Κύρου, Πόρος, 7-9 Ιουνίου 2002, Αθήνα 2007, 307-384 (από κοινού με Α. Μαζαράκη Αινιάνα).
 • Terracotta Figurines from the Sanctuaries of the Ancient Town of Kythnos, Cyclades, Instrumentum 25, 2007, 29, Abstract: Terracotta Figurines in the Greek and Roman Eastern Mediterranean: Production, Diffusion, Iconography and Function, International Conference June 2-6, 2007– Izmir, Turkey (υπό εκτύπωση).
 • Το ιερό της Δήμητρας στην Κύθνο και η μίσθωση του ελευσινιακού τεμένους, στο Ιερά και λατρείες της Δήμητρας στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (επιμ. Ι. Λεβέντη & Χ. Μητσοπούλου), Αθήνα 2010, σελ. 43-90.
 • Chronique Archéologique de la religion grecque antique, Cyclades, Kernos 2009, 226-244.

Δημοσιεύσεις άλλων συνεργατών:

 • Πολυάριθμες μελέτες και συγγραφείς στο: A. Mazarakis Ainian (επιμ.), Les sanctuaires archaïques des Cyclades, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017
 • Α. Γούναρης, Πολεοδομία και τείχη της αρχαίας Κύθνου. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις, στο Κέα-Κύθνος: Ιστορικές και Αρχαιολογικές Έρευνες, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συμποσίου, 22-25 Ιουνίου 1994, επιμ. Λ. Μενδώνη & Α. Μαζαράκης Αινιάν (Μελετήματα 27, ΚΕΡΑ-ΕΙΕ), Αθήνα 1998, 381-396.
 • Ε. Παπανικολάου, Ενσφράγιστες λαβές αμφορέων από την Κύθνο, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών ΙΗ´ 2002-2003, Πρακτικά Β´ Κυκλαδολογικού Συνεδρίου, Θήρα 31 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου 1995, Μέρος Β´, Αθήνα 2005, 74-93.
 • Ι. Λεβέντη, Roman Sculpturesfrom the Sea off the islandof Kyhnos, Greece, XI International Colloquium on Roman Provincial Art: Rome and the Provinces. Models and Diffusion. Merida, 18-21 May 2009. Museo Nacional de Arte Romano, Merida 2011, 409-416.
 • T. Theodoropoulou, The sea in the temple ? Seashells from the sanctuary of the ancient town of Kythnos and other marine stories of cult, G. Ekroth & J. Hjohlman (eds.), Bones, behaviour and belief. The osteological evidence as a source for Greek ritual practice, Skrifter utgivna av Svenska Institutet i Athen, Stockholm 2013, 193-218.
 • Γ. Τσιλογιάννη, "Ελληνιστική κεραμική από το Κτίριο 5 στην αρχαία πόλη της Κύθνου", στο Θ΄ Επιστημονική Συνάντηση για την Ελληνιστική κεραμική, Θεσσαλονίκη, 5-8.12.2012 (υπό έκδοση).

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες περί Κύθνου:

 • Σ. Τουλούπα, Statement of Significance of Vryokastro in Kythnos, Greece, ΜΑ thesis in Managing Archaeological Sites, UCL April 24, 2006.
 • Μ. Πανάγου, Η Κορινθιακή κεραμεική του ιερού της Κύθνου, Τμήμα ΙΑΚΑ/ΠΘ, 2008.
 • Χ. Κουκουλίδου, Τα αργυρά κοσμήματα του ιερού της Κύθνου, Τμήμα ΙΑΚΑ/ΠΘ, 2008.
 • Δ. Βαή, Τα ελεφαντοστέινα κοσμήματα του ιερού της Κύθνου, Τμήμα ΙΑΚΑ/ΠΘ, 2008.
 • Μ. Μουρτιάδου, Πύργοι και αγροτικές εγκαταστάσεις των Κυκλάδων, Τμήμα ΙΑΚΑ/ΠΘ, 2008.
 • Γ. Χιώτης, Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών στην Αρχαιολογία: Το δίκτυο ύδρευσης της αρχαίας Κύθνου, Τμήμα ΙΑΚΑ/ΠΘ, 2009.