αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Απόψεις της έκθεσης

Φωτογραφίες από τον χώρο της έκθεσης.

Το πρώτο τμήμα της έκθεσης περιλαμβάνει πληροφορίες για το τι είναι και πώς γίνεται μια ανασκαφή, καθώς και στοιχεία ειδικά για τον Ωρωπό και τη συγκεκριμένη ανασκαφή. Ο κάδος σκουπιδιών αποτελεί μέρος των εκθεμάτων!

Η προσoμοίωση του κάνναβου μέσα στον χώρο της έκθεσης. Τα αρχαιολογικά ευρήματα αφορούν το ηρώο, τις ταφικές συνήθειες και μια εστία και ένα αγγείο από αρχαϊκή οικία. Επίσης στον κάνναβο είναι τοποθετημένα εργαλεία και όργανα που χρησιμοποιούνται σε μια ανασκαφή.

Η πρώτη μεγάλη προθήκη περιέχει ευρήματα από το "ηρώο" και τους τάφους.

Η δεύτερη μεγάλη προθήκη περιέχει κεραμεικά ευρήματα, ενώ συνοδεύεται από γενικότερες πληροφορίες για την κεραμεική της περιόδου.

Μια σειρά από μικρές προθήκες στη μέση του χώρου περιέχουν μεταλλουργικά ευρήματα, οστά ζώων και στοιχεία που αφορούν την ταυτότητα του οικισμού και των κτιρίων του.

Τα ημερολόγια της ανασκαφής μπορεί να είναι κλεισμένα σε προθήκη, αλλά τα αντίγραφά τους είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες για να τα περιεργαστούν. Επίσης υπάρχει πρόσβαση στη βάση δεδομένων με τα ευρήματα της ανασκαφής.

Το τραπέζι του συντηρητή. Δεκάδες αντίγραφα ευρημάτων του Ωρωπού περιμένουν τους επισκέπτες για να δοκιμάσουν να αποκαταστήσουν ένα κεραμεικό μόνοι τους.

Φωτογραφίες και αναμνηστικά από την ανασκαφή, ανάτυπα εργασιών και δημοσιεύσεων στον τύπο, καθώς και εντυπώσεις των επισκεπτών της έκθεσης κλείνουν την περιήγηση στον χώρο.

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας