αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Η ταυτότητα του οικισμού
Βρέθηκε η Ομηρική Γραία;

Η θέση ταυτίστηκε με την Ομηρική Γραία της Ιλιάδας (Ραψωδία Β, 498)
Από τις μαρτυρίες αρχαίων φιλολογικών πηγών (Θουκυδίδη, Αριστοτέλη και Στράβωνα)
σε συνδυασμό με τα ανασκαφικά δεδομένα...
· Η παρουσία αττικών, βοιωτικών και κυρίως ευβοϊκών αγγείων πιστοποιεί συναλλαγές με τις γειτονικές περιοχές και στενές σχέσεις με την Ερέτρια.
· Ένας λίθινος ενεπίγραφος δίσκος του β' μισού του 8ου π.Χ. αι. που βρέθηκε στο κατώφλι του ελλειψοειδόυς κτιρίου Ι, που φέρει χαραγμένο το όνομα του κτήτορά του, Πειθάλιμος. Το Μ με τις πέντε κεραίες δηλώνει ότι το αλφάβητο είναι κατά πάσα πιθανότητα Ερετριακό. Η σημασία του ευρήματος είναι διττή. Αφενός πρόκειται για μία από τις παλαιότερες επιγραφές των ιστορικών χρόνων σε αλφάβητο και αφετέρου πιστοποιεί τη στενή σχέση του Γεωμετρικού Ωρωπού με την Ερέτρια.
· Τα αιγυπτιάζοντα και φοινικικά αντικείμενα που βρέθηκαν, αλλά και η πρώιμη εμφάνιση της γραφής που ως γνωστόν υιοθετήθηκε από τους Φοίκικες, δηλώνουν επαφές με εμπόρους της Ανατολικής Μεσογείου. Ίσως ο οικισμός αυτός να ήταν ένας ακόμα σταθμός στο πολυσύχναστο ναυτικό δρόμο που σύνδεε την Εγγύς Ανατολή με την Κεντρική Ελλάδα.
· Η ενασχόληση με τη μεταλλοτεχνία και η οργάνωση του χώρου επιτρέπουν μια σειρά από συσχετισμούς με το αντίστοιχο βιοτεχνικό κέντρο στις Πιθηκούσσες, την πρώτη ελληνική (ευβοϊκή) αποικία της Δύσης.

Σύγχρονοι μελετητές διατυπώνουν τη θεωρία ότι οι Γραίοι, όπως και οι Ευβοείς, ταξίδεψαν στη Δύση σε αναζήτηση μετάλλων και συμμετείχαν στην ίδρυση των πρώτων ευβοϊκών αποικιών της Δύσης.
Εικάζεται ότι οι Γραίοι ήρθαν πρώτοι σε επαφή με τους αυτόχθονες κατοίκους της Ιταλικής χερσονήσου και έτσι όλοι οι Έλληνες έγιναν γνωστοί στη Δύση ως Graii (Γραίοι), Greci (Γραικοί).

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας