αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Μελετώντας τη ζωή και το θάνατο

Οι ταφικές πρακτικές στον Ωρωπό παρουσιάζουν ομοιότητες τόσο με τη γειτονική Ερέτρια, όσο και με τις Πιθηκούσσες, την πρώτη ελληνική αποικία στη Δύση.

Τάφοι ενηλίκων
Η θέση του νεκροταφείου των ενηλίκων δεν είναι γνωστή. Εξαίρεση αποτελούν δύο ταφικοί τύμβοι του 600-500 π.Χ. που σκέπαζαν καύσεις ενηλίκων.

Τάφοι παιδιών
Η γνώση για τα ταφικά έθιμα στον Ωρωπό του 700 π.Χ. βασίζεται στους αρκετούς παιδικούς ενταφιασμούς. Ένας σκελετός εφήβου (;) βρέθηκε σε συνεσταλμένη στάση (αρ. ΧΙα) και δεν είχε κτερίσματα. Τα παιδιά τα έθαβαν μέσα σε χειροποίητα αγγεία (εγχυτρισμοί) και λακκοειδή ανοίγματα στο έδαφος. Αινιγματικοί παραμένουν ορισμένοι βαθιοί λάκκοι στο εσωτερικό των οποίων υπήρχε μια μικρή χειροποίητη πρόχους (αγγείο εγχυτρισμού νεογνών;) τοποθετημένη στο πλάι. Κύπελλα, σκύφοι και κρατήρες συνόδευαν συνήθως τα χειροποίητα αγγεία των λάκκων. Μερικοί λάκκοι σκεπάζονταν από λίθινο τύμβο, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση νεκρόδειπνων.

Τα ταφικά ευρήματα από τον Ωρωπό βοηθούν στη διαμόρφωση μιας γενικότερης εικόνας για τις ταφικές αντιλήψεις των ανθρώπων πριν από 2700 χρόνια.
Πολλά όμως είναι ακόμη τα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας