αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Πώς αποτυπώνεται η ανθρώπινη κοινωνία στο χώρο;
Διαβάζοντας τον Όμηρο

Από το 750 - 600 π.Χ., οι περίβολοι στον Ωρωπό δεν πρόσφεραν μόνο προστασία από τις πλημμύρες.
Η παρουσία τους επιτρέπει τη διατύπωση ορισμένων άλλων υποθέσεων, για τη μορφή του «οίκου», που στηρίζονται σε περιγραφές του Ομήρου.

Για την κοινωνική οργάνωση των αυτόνομων 'οίκων', των νοικοκυριών
Οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι κάθε περίβολος όριζε το χώρο όπου διέμενε μία οικογένεια. Ο αριθμός των μελών της καθώς και η θέση που κατείχε στην κοινωνία καθόριζαν το μέγεθος κάθε οικιστικής μονάδας. Κάθε οικογένεια ήταν ίσως αυτόνομη οικονομικά και ιδεολογικά, με δική της κεραμεική παραγωγή για την κάλυψη ορισμένων περιορισμένων οικιακών αναγκών.

Για τη χωροταξία των 'οίκων'
Ο Όμηρος περιέγραψε παραστατικά τη μορφή ενός οίκου με το μέγαρο, το έρκος που το περιβάλλει, τους σωρούς της κοπριάς από την παραμονή των ζώων στην αυλή, το βωμό του Διός «εν μέσω έρκει», τη θόλο, τη «λαύρη» και τους ανεξάρτητους θαλάμους.

Οι περιγραφές του Ομήρου ταιριάζουν αρκετά με τα ευρήματα του Ωρωπού...
την πολυπλοκότητα και τη μορφή της αρχιτεκτονικής οργάνωσης, τις κεντρικές εστίες και τα θρανία των σπιτιών, τα πολυάριθμα κατάλοιπα των οστών ζώων, τα αγγεία πόσεως που ίσως χρησιμοποιήθηκαν σε «ομηρικά» συμπόσια, τα υφαντικά βάρη κατά μήκος των τοίχων που μας φέρνουν στο νου τα ομηρικά χωρία όπου οι γυναίκες αποτραβιούνται σε μία άκρη και υφαίνουν όσο διαρκεί το συμπόσιο των ανδρών.
Κάθε οικιστική μονάδα είχε μια κύρια κατοικία, χώρους εργασίας, αποθήκευσης και λατρείας.

Τι μας λένε τα υλικά κατάλοιπα και η οργάνωση του χώρου για την κοινωνική διαστρωμάτωση της εποχής εκείνης στον Ωρωπό;
Υπήρχαν ισχυρές οικογένειες; Και πού ζούσαν;

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας