αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Αρχαιομετρικές αναλύσεις κεραμεικών
Τι πληροφορίες μας δίνουν;

Πού και πώς κατασκευάστηκαν;
Από τι υλικά;
Τι περιείχαν;

Η χημική και πετρογραφική ανάλυση και η μικρομορφολογία του πηλού...
· επιτρέπει το διαχωρισμό της ντόπιας παραγωγής από την εισηγμένη κεραμεική, εντοπίζοντας τα εγκλείσματα ορυκτών και πετρωμάτων, που περιέχονται στον πηλό και συσχετίζονται με τη γεωλογία της περιοχής, καθώς και τα ιδιαίτερα ιχνοστοιχεία δηλ. το 'δακτυλικό αποτύπωμα' του πηλού
· απαντά σε ερωτήσεις όπως «χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι κεραμείς τον ίδιο ή διαφορετικούς πηλούς για την κατασκευή μεγάλων και μικρών αγγείων ή μαγειρικών σκευών;»
· δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την περίοδο χρήσης και ταφής των αγγείων
· από την έκταση της υαλοποίησης του κεραμεικού, προσδιορίζονται οι συνθήκες όπτησης (θερμοκρασία -ατμόσφαιρα του κλιβάνου)
· από την εξέταση και ανάλυση της επιφάνειας - πολλές φορές με μη καταστροφικές τεχνικές- προσδιορίζονται τα υλικά και τεχνικές που χρησιμοποιούσαν για την διακόσμηση των αγγείων

Η ανάλυση των οργανικών καταλοίπων...
· δίνει πληροφορίες για τις διατροφικές ή άλλες συνήθειες των ανθρώπων που τα χρησιμοποίησαν. Αν περιείχαν υπολείματα λαδιού, λαχανικών και κρεάτος μπορούμε να πούμε ότι μαγείρευαν συχνά σούπες ή αν προτιμούσαν το κρασί απο τη μπύρα, κι αν βρίσκουμε συγκεκριμένα αλκαλοϊδή ότι έκαναν χρήση παραισθησιογόνων ή ότι κινδύνευαν από δηλητηριάσεις

Ο συνδυασμός των αναλυτικών αποτελεσμάτων με την πειραματική αρχαιολογία...
· επιτρέπει να αναπαραγάγουμε συγκεκριμένους τύπους αγγείων κάτω απο τις ιδιες συνθήκες και να μελετήσουμε τη χρήση τους
· να ανακατασκευάσουμε αντικείμενα για ειδικές εκθέσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως συμβαίνει στην παρούσα έκθεση)

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια επιτυχημένη αρχαιομετρική μελέτη είναι η καλή γνώση του υλικού από τον αρχαιολόγο, η συνεργασία αρχαιολόγου και αρχαιομέτρη για τη διατύπωση ερωτήματων και η επιλογή των κατάλληλων κεραμεικών δειγμάτων για την ανάλυση.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας