αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Ποια η σχέση ενός σχολείου με μια αρχαιολογική ανασκαφή;

Το 1985 στη Σκάλα Ωρωπού, οι εργασίες ανέγερσης ενός νέου σχολείου οδήγησαν στον εντοπισμό αρχιτεκτονικών καταλοίπων και στο ξεκίνημα μιας σημαντικής αρχαιολογικής ανασκαφής που συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια.
Μέχρι τότε στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν υπήρχαν ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαίων.

Στην αρχή, η ανασκαφή ήταν σωστική...
Δηλαδή επείγουσα και αναγκαστική για να διαπιστωθεί από τους αρχαιολόγους εάν η ανέγερση του νέου κτιρίου στο οικόπεδο αυτό μπορούσε να συνεχιστεί. Η ανακάλυψη πολλών αρχαίων οδήγησε στην εγκατάλειψη του αρχικού σχεδίου.

Λίγα χρόνια αργότερα έγινε συστηματική...
Για να ερευνηθεί σε βάθος και σε έκταση η σημασία της θέσης. Η ανασκαφική έρευνα, με διευρυμένη επιστημονική ομάδα, έδωσε σταδιακά εντυπωσιακά νέα στοιχεία για την καλύτερη κατανόηση των Πρώιμων Ιστορικών Χρόνων στην Ελλάδα (11ος - 7ος αιώνες π.Χ.).

Οι μέθοδοι της συστηματικής ανασκαφής που εφαρμόστηκαν σταδιακά ήταν...
· Η ανασκαφή επιμέρους χώρων (συμβατικά ονομαζόμενοι "τετράγωνα" ή τομείς)
· Η έρευνα του υπεδάφους με όργανα μέτρησης ηλεκτρικής αντίστασης για τον εντοπισμό αρχαίων
· Η διενέργεια δοκιμαστικών τομών για την επισήμανση αρχιτεκτονικών λειψάνων
· Η εφαρμογή του καθιερωμένου ανασκαφικού καννάβου, με τετράγωνα διαστάσεων 4x4 μ. που χωρίζονται από μάρτυρες πλάτους 1 μ.

Ενδιαφέροντα αριθμητικά στοιχεία της ανασκαφής:
· Απομακρύνθηκαν περίπου 18.000 κυβικά μέτρα επίχωσης σε περίπου 6 στρέμματα.
· Τα αρχαία άρχισαν να αποκαλύπτονται σε βάθος 3 μέτρων.
· Ερευνήθηκαν περίπου 50 τετράγωνα του καννάβου.
· Για να ολοκληρωθεί η μελέτη της θέσης χρειάζεται ανασκαφή σε έκταση τουλάχιστον 15 στρεμμάτων.

Όταν τα μυστικά της γης αποκαλύπτονται προσφέρουν χαρά και γνώσεις, απαιτούν ωστόσο συνεχή και σωστή φροντίδα.
Η ανασκαφή είναι πολυδάπανη, πολύχρονη και κοπιαστική δουλειά.
Παράλληλες βασικές υποχρεώσεις των μελετητών είναι η καλή διατήρηση του αρχαιολογικού χώρου και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας