αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

'Σκουριασμένα μυστικά'
Ποια η σημασία της μεταλλουργίας;

Οι ανασκαφές στον Ωρωπό έφεραν στο φως πολλά σημαντικά ευρήματα που σχετίζονται με την παραγωγή χάλκινων και κυρίως σιδηρών αντικειμένων.

Η μαρτυρία των κτιριακών εγκαταστάσεων
Ορισμένα κτίρια χρησίμευαν ως εργαστήρια μεταλλοτεχνίας (Α και ίσως ΙΑ). Οι διάσπαρτοι μεταλλευτικοί κλιβάνοι και τα πολυπληθή απορρίμματα εκκαμίνευσης οδηγούν με ασφάλεια σ' αυτό το συμπέρασμα.

Η μαρτυρία των κινητών ευρημάτων
Βρέθηκαν:
· Σκωρίες (κοινώς σκουριές) διασκορπισμένες σε μεγάλο τμήμα της ανασκαμμένης θέσης
· Πήλινα ακροφύσια (μικροί σωλήνες με στενό άκρο) μεταλλευτικών κλιβάνων
· Πολυάριθμα σιδερένια εργαλεία και ένα αινιγματικό σύνολο από 70 περίπου μαχαίρια και μικρές αξίνες.

Η μαρτυρία των θετικών επιστημών
· Έρευνα Μαγνητικής Επιδεκτικότητας πιστοποίησε την παρουσία μικροσκοπικών ρινισμάτων σιδήρου στο Κτίριο Α και εντονότατη συγκέντρωσή τους στην περιοχή του κλιβάνου
· Αναλύσεις των σκωριών στο μικροσκόπιο πιστοποίησαν την κατασκευή σιδερένιων και χάλκινων αντικειμένων.

Η ερμηνεία και σημασία των ευρημάτων...
Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου (11ο - 7ο αι. π.Χ.) το εμπόριο μετάλλων ήταν ένα από τα βασικά κίνητρα που οδήγησαν τους ευβοείς σε υπερπόντια ταξίδια και στην ίδρυση των πρώτων αποικιών. Τα προϊόντα της μεταλλοτεχνίας αποτελούσαν σημαντικά εμπορεύσιμα είδη, συνδέονταν με ταφές επιφανών προσώπων και χρησιμοποιούνταν ως αναθήματα.

Λίγες είναι οι γνώσεις μας για την κοινωνική θέση των ίδιων των μεταλλουργών την εποχή εκέινη.
Η κατανόηση ακαλαίσθητων υπολειμμάτων, όπως οι σκωρίες του Ωρωπού, μπορεί να μας οδηγήσει πέρα από τα αντικείμενα...
στους πραγματικούς ανθρώπους που τα κατασκεύασαν.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας