αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Τι ερευνά η αρχαιολογία του τοπίου;

Οι γεωγραφικοί, τοπογραφικοί, γεωλογικοί και υδρογραφικοί παράγοντες που συνθέτουν το τοπίο μιας θέσης και οι αλλαγές τους
επιδρούν καθοριστικά στη δημιουργία, την ανάπτυξη και το χαρακτήρα ενός οικισμού.

Μία όχι τυχαία επιλογή...
Ο προκλασικός οικισμός του Ωρωπού βρίσκεται απέναντι από την Ερέτρια, σε μία πεδινή έκταση ανάμεσα στους λόφους και τη θάλασσα, πολύ κοντά στο δέλτα του Ασωπού ποταμού και δίπλα σε πολλά μικρά ρεύματα και χειμάρρους.
Το νερό εξασφάλιζε την επιβίωση των κατοίκων και τους επέτρεπε να ασχολούνται με σημαντικές βιοτεχνικές δραστηριότητες, όπως η αγγειοπλαστική και η μεταλλοτεχνία.

Που έκρυβε ωστόσο κινδύνους...
Οι χείμαρροι που διέρχονταν μέσα από τον οικισμό, αλλά και ο Ασωπός ποταμός συχνά πλημμύριζαν, φαινόμενο που οι κάτοικοι προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν με διάφορες λύσεις.
Τελικά, όμως, οι καταστροφικές πλημμύρες και οι καθιζήσεις των γύρω λόφων αφάνισαν τον οικισμό. Η αρχαϊκή εγκατάσταση χάθηκε κάτω από επίχωση λάσπης πάχους τριών μέτρων που κατέκλυσε την περιοχή από τους γειτονικούς λόφους.

Η έρευνα καλείται να απαντήσει...
· Πώς έρεαν τα ποτάμια και ποιές ήταν οι αιτίες των πλημμυρών;
· Ποιές αλλαγές συνέβησαν στη στάθμη της θάλασσας, στην ακτογραμμή, στη γεωμορφολογία των λόφων;
· Πού οφείλεται ο χείμαρρος λάσπης; Σε κατακλυσμό, σεισμό, πυρκαγιές και αποψίλωση των δασών, παλιρροιακά κύματα ή σε ανθρώπινους παράγοντες;

Οι πλημμύρες που άφησαν τα ίχνη τους στα κατάλοιπα του αρχαίου οικισμού πλήττουν πάλι τα τελευταία χρόνια την περιοχή και καλύπτουν τα σκάμματα, αποδεικνύοντας τη συνέχεια της δυναμικής του τοπίου.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας