αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Αναζητώντας σύμβολα πλούτου, κύρους και λατρείας

Σημάδια μιας σύνθετης κοινωνικής οργάνωσης ανιχνεύονται στον Ωρωπό.
Διαφαίνονται στη σταδιακή εξειδίκευση των οικοτεχνικών ή βιοτεχνικών δραστηριοτήτων μέσα σε κάθε οίκο.

Χώροι πλουσίων και δυνατών
Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις για την παρουσία σημαντικών οικογενειών ή προσώπων στον Ωρωπό. Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μεταλλοτεχνία χαρακτηρίζουν μόνον τις οικογένειες που κατοικούσαν στον Κεντρικό Τομέα της ανασκαφής, ενασχόληση που ασφαλώς τους προσέδιδε μεγαλύτερο πλούτο, δύναμη και κύρος. Ο μεγάλος περίβολος του Κεντρικού Τομέα με τα πολυάριθμα κτίρια στο εσωτερικό του ίσως ανήκε σε μια σημαντική οικογένεια του οικισμού που είχε υπό τον έλεγχό της την παραγωγή των μετάλλινων αντικειμένων. Το αψιδωτό κτίρο Θ φαίνεται ότι ήταν η κύρια κατοικία της οικογένειας αυτής.

Χώροι λατρείας
Στο εσωτερικό του ίδιου περιβόλου βρέθηκε ένα κυκλικό κτίριο (ΣΤ) πιθανότατα με λατρευτικό προορισμό. Στοιχεία όπως οι αρχιτεκτονικές ιδιαιτερότητες ορισμένων κτιρίων και τα ασυνήθιστα ευρήματα υποστηρίζουν τέτοιες υποθέσεις. Υπάρχουν, όμως, αρκετά αναπάντητα ερωτήματα:
· ποια η σημασία της λατρείας για τη ζωή των Ωρωπίων;
· ποιες θεότητες λατρεύονταν εδώ; Μήπως η Αλία Νύμφη, προστάτιδα των ναυτικών; Η λατρεία της μαρτυρείται επιγραφικά στον Ωρωπό κατά την Ελληνιστική περίοδο. Μήπως οι αδελφοί της, οι Τελχίνες, δηλ. οι δαίμονες που είχαν σχέση με τη μεταλλοτεχνία;
· τι ακριβώς ήταν το σύνολο που προσωρινά χαρακτηρίστηκε «ηρώον» και πώς ερμηνεύεται το σύνολο από τα σιδερένια εργαλεία και τα κοσμήματα;

Κοινωνικές μεταβολές...
θα οδηγήσουν σταδιακά σε αλλαγές των κτιριακών χώρων, έτσι ώστε ο κάθε ένας από αυτούς να έχει μία συγκεκριμένη χρήση, με ελεγχόμενη πρόσβαση ανάλογα με το φύλο και τον κοινωνικό ρόλο του κάθε ανθρώπου.

Από τον αψιδωτό μνημειώδη αριστοκρατικό οίκο του 10ου π.Χ. αι. στο Λευκαντί της Εύβοιας έως την αρχαϊκή οικία με την παστάδα του Ωρωπού διανύθηκε μία μεγάλη πορεία.
Μας λείπουν ακόμη αρκετοί συνδετικοί κρίκοι. Οι ανασκαφές του Ωρωπού συμβάλουν στη γεφύρωση αυτού του κενού.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας