αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Ένα 'Ηρώο' 2700 χρόνων;

Ένα εύρημα στον Κεντρικό Τομέα της ανασκαφής οδήγησε τους αρχαιολόγους στη σκέψη ότι στο χώρο λειτουργούσε ένα 'ηρώο', χώρος λατρείας των προγόνων ή των νεκρών.

Οι ενδείξεις...
· Μία ορθογώνια πλακόστρωτη κατασκευή, στη θέση ενός ερειπωμένου κτιρίου (του ελλειψοειδούς ΙΑ) ήταν μάλλον βωμός, καθώς ήταν καλυμμένη με καθαρή στάχτη και δίπλα της βρέθηκε ένα χειροποίητο λυχνάρι που ίσως είχε χρησιμοποιηθεί σε τελετουργίες.
· Ένας κατακόρυφος δουλεμένος λίθος, που έδινε την εντύπωση ταφικού σήματος, τοποθετημένος στο μέσον μιας λίθινης μακρόστενης κατασκευής.
· Τα θρυμματισμένα αγγεία, κάρβουνα και οστά ζώων, αλλά όχι ανθρώπων, που βρέθηκαν γύρω του.
· Μια μικρή λίθινη κυκλική τράπεζα που εντοπίστηκε λίγο πιο πέρα.
· Τα πήλινα ακρωτηριασμένα ειδώλια αλόγων που βρέθηκαν στη γύρω περιοχή.

Παρόμοια ευρήματα συνήθως σχετίζονται με τη λατρεία των προγόνων ή των νεκρών.
Η παρουσία ενός πήλινου ομοιώματος πλοίου ανάμεσα στις προσφορές ίσως δηλώνει ότι πρόκειται για το κενοτάφιο ενός σημαίνοντος προσώπου που χάθηκε στη θάλασσα.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας