αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Η επιλογή του χώρου ανασκαφής.
Τύχη ή προϊόν μελετημένης σκέψης;

Πώς ξεκινά μια ανασκαφική πράξη;
Πώς επιλέγεται ο χώρος που θα ανασκαφεί;
Οι αρχαιολόγοι λαμβάνουν συγκεκριμένες αποφάσεις στηριζόμενοι σε μία ή περισσότερες πηγές πληροφόρησης και μεθόδους

Τις γραπτές μαρτυρίες
Μερικές φορές έχουν στη διάθεσή τους συγκεκριμένες γραπτές πληροφορίες από φιλολογικές ή επιγραφικές πηγές.

Την επαφή με το χώρο
Συχνά, πριν από μία ανασκαφή προηγείται, σπουδή της γεωμορφολογίας ενός τόπου, αυτοψία και συστηματική επιφανειακή έρευνα για τη συλλογή και μελέτη αρχαιολογικού υλικού που εντοπίζεται στην επιφάνεια του εδάφους.

Την παρατηρητικότητα των ανθρώπων
Επαφή με τους ανθρώπους του τόπου, που πρόκειται να ερευνηθεί, γιατί συχνά έχουν πληροφορίες, ιστορίες και παραδόσεις να διηγηθούν.

Την τεχνολογία
Μερικές φορές, επιλέγουν το χώρο έπειτα από χρήση σύγχρονων μεθόδων των θετικών επιστημών
· Ηλεκτρόμετρο, για επισήμανση της πιθανής παρουσίας αρχαίων καταλοίπων
· Μαγνητόμετρο, για μέτρηση της μαγνητικής επιδεκτικότητας του χώρου
· Εδαφοδιαπεραστικό Ραντάρ, για τον προσδιορισμό της έκτασης και μορφής των αρχιτεκτονικών καταλοίπων
· Αεροφωτογραφία
· Θερμογράφηση με υπέρυθρες ακτίνες, για αποτύπωση των θερμικών διαφορών του τοπίου

Στον Ωρωπό, ο εντοπισμός των αρχαιοτήτων ήταν στην αρχή θέμα τύχης.
Στη συνέχεια, όμως, εφαρμόστηκαν δοκιμαστικά γεωφυσικές μέθοδοι με διαφορετικούς κάθε φορά στόχους.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας