αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Πώς γίνεται μια ανασκαφή;

Με αργές, πολύ προσεκτικές και έμπειρες κινήσεις.

Σε κάθε συστηματική ανασκαφή
παράγεται το τοπογραφικό σχέδιο της περιοχής που θα ανασκαφεί...
και χαράσσεται ένας κάνναβος...

δηλαδή ένα σύνολο τετραγώνων, συνήθως 4x4 μ, που διαιρούν τον ανασκαφικό χώρο σε μικρότερες περιοχές, δημιουργώντας έναν γεωμετρικό χώρο σκαμμάτων. Στις κορυφές τους τοποθετούνται καρφιά ή «πασσαλάκια», στις πλευρές τους νήματα ή πλαστικές κορδέλες.
Σε κάθε τετράγωνο δίνεται μία ένδειξη (1,2,3 ή Α, Β, Γ, ή Α1, Α2, Α3, κ.α.) και έτσι είναι δυνατή:
· η πρώτη προσωρινή κατάταξη στο χώρο τόσο των κινητών όσο και των σταθερών ευρημάτων, με ακριβείς ενδείξεις του σημείου εύρεσής τους και μέτρηση των συντεταγμένων τους από συγκεκριμένα σημεία
· Η οργάνωση του σχεδίου αποτύπωσης της ανασκαφής και η διευκόλυνση των επιμέρους ερευνών

δημιουργούνται οι ανασκαφικοί «μάρτυρες»...
τα άσκαφα τμήματα κάθε σκάμματος που παραμένουν έτσι για να:
· μαρτυρούν τα στάδια της ανασκαφής επιτρέποντας την παρακολούθηση της στρωματογραφίας
· εξυπηρετούν τις ποικίλες ανάγκες μιας ανασκαφής δημιουργώντας μονοπάτια για τη διέλευση ανθρώπων και υλικών

τηρείται λεπτομερές ημερολόγιο...
αναλογικό (με χαρτί και μολύβι) και ψηφιακό (στον Η/Υ), με σχέδια των αρχιτεκτονικών και κινητών ευρημάτων, της στρωματογραφίας και λεπτομερείς πληροφορίες για το 'τι', 'πού', 'πώς' και 'σε τι κατάσταση' των ευρημάτων

σχεδιάζεται γραμμικά κάθε αρχιτεκτόνημα
υπό κλίμακα και σε ορθή προβολή, όψεις, κατόψεις, τομές και αξονομετρικά σχέδια

τεκμηριώνεται φωτογραφικά
η ανασκαφή και αεροφωτογραφίζεται ο χώρος (από μπαλόνι, ειδικές κατασκευές, ελικόπτερο…)

στη συνέχεια, τα ευρήματα δέχονται μια σειρά από ειδικές φροντίδες
· Συλλέγονται προσεκτικά και συσκευάζονται πρόχειρα
· Καθαρίζονται και δέχονται τις πρώτες βοήθειες
· Σχεδιάζονται, καταγράφονται, φωτογραφίζονται
· Συσκευάζονται μαζί με τις ταμπελίτσες που φέρουν τις ανασκαφικές πληροφορίες
· Μεταφέρονται και τοποθετούνται με συστηματικό και οργανωμένο τρόπο σε αποθηκευτικούς χώρους

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας