αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Κεραμεική:
απλός πηλός ή των αρχαιολόγων πολύτιμος βοηθός;

Από όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποίησαν οι αρχαίες κοινωνίες, τα πήλινα αγγεία είναι εκείνα που διασώζονται πιο εύκολα και αποκαλύπτονται σε μεγαλύτερες ποσότητες στις ανασκαφές.
Κατά κανόνα, τα κεραμεικά ευρήματα είναι αυτά που βοηθούν τους αρχαιολόγους στη χρονολόγηση των ανασκαφικών στρωμάτων και των άλλων ευρημάτων.

Στον Ωρωπό, τα κεραμεικά ευρήματα, ανέπαφα ή σε κομμάτια, μαρτυρούν τις σχέσεις του τόπου με άλλες γειτονικές ή πιο μακρινές περιοχές
· με την Εύβοια. Σε μεγάλο ποσοστό, τα τροχήλατα διακοσμημένα αγγεία μοιάζουν, ως προς το σχήμα και τη διακόσμηση με τα ευβοϊκά, ιδιαίτερα της Ερέτριας και του Λευκαντιού. Αγγεία διακοσμημένα με κρεμάμενα ημικύκλια, ομόκεντρους κύκλους, συστήματα λοξών και αντίρροπων γραμμών, σειρές πουλιών, κ.α.
· με την Αττική (αττικά εργαστήρια της πρωτοαττικής τεχνοτροπίας και του μελανόμορφου ρυθμού), τη Βοιωτία, την Κόρινθο και ανατολικοϊωνικά εργαστήρια (Ρόδο).

Ντόπια παραγωγή
Στον οικισμό λειτουργούσαν εργαστήρια αγγειοπλαστικής. Ένα από τα κυκλικά οικοδομήματα (Η) φαίνεται ότι χρησίμευε ως κεραμικός κλίβανος ενώ βρέθηκαν και τρεις παρόμοιοι πλίνθινοι κλίβανοι με διπλούς θαλάμους καύσης. Η καύσιμη ύλη των κλιβάνων ήταν κουκούτσια από αγριελιές, τα οποία βρέθηκαν σε μεγάλες ποσότητες τελείως πυρακτωμένα, ανάμεσα σε σωρούς από καθαρή στάχτη. Τα ευρήματα που σχετίζονται με την κατασκευή και επιδιόρθωση των αγγείων συμπληρώνουν το βιοτεχνικό χαρακτήρα του οικισμού.

Ακόμη και ένα μικρό ασήμαντο κομματάκι κεραμεικής, ένα όστρακο, μπορεί να δώσει σημαντικές απαντήσεις στους αρχαιολόγους.
Τα κεραμεικά ευρήματα στον Ωρωπό δίνουν βάση σε παλιότερες και πιο πρόσφατες επιστημονικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο προκλασσικός Ωρωπός υπήρξε αποικία (κτί[σμα, πόλις) των Ερετριέων.

<<   >>

© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας