αρχαιολογικές αναζητήσεις
ανασκαφές στην Ομηρική Γραία

Ερευνητικές ομάδες αρχαιολόγων - φοιτητών

'Οικογενειακές' φωτογραφίες από τις ανασκαφές της Αρχαιολογικής Εταιρείας στον Ωρωπό.
1996-1998: κυρίως φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Αθηνών.
1999-2003: κυρίως φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Πανεπιστημίου Αθηνών.


19961997 A


1997 B


1998 A


1998 B


19992000 A


2000 B


2001 A


2001 B


2002 A


2002 B


2003


© 2004: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Ιστοριάς, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας